POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 10/03/2022

Decyzja Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica opublikowana na stronie BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

W dniu 09.03.2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego została opuplikowana decyzja z dnia 24.02.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S19 Rzeszów - Babica. Decyzja ZRID zatwierdza podziały nieruchomości, projekt budowlany, zezwala na realizację inwestycji drogowej oraz określa jakie nieruchomości przechodzą z mocy prawa w posiadanie Skarbu Państwa. Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się tutaj.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com