POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 25/02/2022

Jest ZRID dla budowy drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica

Wojewoda Podkarpacki w dniu 24.02.2022 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

Plac budowy w rękach wykonawcy

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca: spółki Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcción S.A., prowadzące  działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: „Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna, opracował dokumentację techniczną, która niezbędna była do złożenia wniosku o ZRID. Teraz, kiedy decyzja ZRID została wydana, mogą rozpocząć się roboty budowlane.

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w ciągu kilku najbliższych dni. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu, niezbędne inwentaryzacje, wycinka drzew, odhumusowanie oraz prace archeologiczne. Wdrożona zostanie także tymczasowa organizacja ruchu oraz wykonane zostaną drogi dojazdowe do placu budowy.

Zakres prac

Zadanie zlokalizowane jest w powiecie rzeszowskim i strzyżowskim, na terenie gmin Rzeszów Boguchwała, Czudec, Niebylec i Strzyżów.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 
o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie też węzeł Babica (węzeł typu trąbka), zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II Lutoryż etap I str. L i MOP I Lutoryż str. P, oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP II Lutoryż  etap I i przy Centrum Zarządzania Tunelem). Przewidywane jest wykonanie zasilania tunelu z GPZ Strzyżów i Boguchwała

Wyzwanie inżynieryjne – tunel o długości ponad 2 km

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy to jedna z ciekawszych ale i trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią terenu. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki) występujące
w miejscu planowanej inwestycji.

Tunel o długości 2255 metrów (w osi trasy) składał się będzie z dwóch naw, które będą połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 metra średnicy. Na całej długości tunelu znajdzie się 30 punktów alarmowych (plus dodatkowo po 2 przy portalu północnym i południowym). Przewidziano również po 15 hydrantów
w każdej nawie tunelu oraz po dwa hydranty w strefie portalu północnego oraz południowego. Tunel będzie wyposażony w wentylację pół-poprzeczną. Dla zapewnienia funkcjonowania tunelu zostaną wybudowane dwa budynki techniczne oraz Centrum Zarządzania Tunelem. Tunel będzie spełniał najbardziej rygorystyczne wymagania dla bezpieczeństwa podróżujących (kategoria A wg ADR).

Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM (Tunnel Boring Machine). Jej tarcza wiercąca mierzy 15,2 m. Maksymalna głębokość prowadzonych prac wyniesie ponad 100 metrów.

Nabywanie nieruchomości i odszkodowanie

Decyzja ZRID zatwierdza m.in. podziały nieruchomości oraz określa działki, które przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna. Wysokość odszkodowania za nieruchomości ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii niezależnego rzeczoznawcy majątkowego (w formie operatu szacunkowego), określającej wartość nieruchomości.

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony
z miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duża liczba pojazdów przejeżdżających przez te miejscowości powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. To także element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.

Kalendarium

6 listopada 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej  
3 października 2019 r. - ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj
10 lipca 2020 r. - podpisanie umowy na realizację
9 września 2021 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
24 lutego 2022 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  
2020 - 2026 - lata realizacji

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

  • 75,7 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Rzeszów Południe), 
  • 50,5 km - w realizacji (w budowie: Zdziary - Rudnik nad Sanem i Rzeszów Południe - Babica oraz
    w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),
  • 42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza - Domaradz i Dukla - Barwinek, na etapie realizacji Koncepcji programowej: Jawornik - Lutcza i Domaradz - Iskrzynia).

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com