POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 13/01/2023

Tymczasowa organizacja ruchu na DK19 w pobliżu peronu kolejowego

Informujemy że, w dniu 31.01.2023 r. o godz. 12.00 w miejscowości Babica na DK 19 w pobliżu peronu kolejowego, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace polegać będą na oznakowaniu przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 19 w km ok 211+500 w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com