POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 28/06/2022

Tymczasowa organizacja ruchu na drodze gminnej 108191R (Mogielnica)

Informujemy, że w dniu 01.07.2022 r. (piątek) o godzinie 10:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze gminnej 108191R (Mogielnica) w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na całkowitym zamknięciu dla ruchu lokalnego odcinka przedmiotowej drogi gminnej w zakresie Inwestycji.Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: lipiec 2022 r. – lipiec 2026 r.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com