POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 06/09/2022

Tymczasowa organizacja ruchu na drodze gminnej 112120R w m. Babica

Informujemy, że w dniu 13.09.2022 o godz. 9.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w celu zabezpieczenie prac na czas wykonania tymczasowego zasilania maszyny TBM. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w ciągu drogi gminnej nr 112120 R. i zakłada zawężenie pasa ruchu. Przewidywany okres trwania tymczasowej organizacji ruchu wynosi około 30 dni.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com