POIS RP GDDKiA FS
Środa, 12/10/2022

Tymczasowa organizacja ruchu na drodze gminnej 112120R w m. Babica

 

Informujemy, że w miejscowości Babica (gmina Czudec) dnia 14.10.2022 r. o godz. 8.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu, w celu wykonania tymczasowego zasilania placu budowy maszyny TBM w ciągu drogi gminnej 112120R. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada zawężenie szerokości w/w drogi oraz na wprowadzeniu mijanek. Do zabezpieczenia robót zostaną wykorzystane urządzenia bezpieczeństwa ruch typu U-21a oraz znaki ostrzegawcze A-12, A-14.

Przewidywany okres trwania tymczasowej organizacji ruchu wynosi około 30 dni.

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com