POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 20/06/2022

Tymczasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej 1407R

Informujemy, że w dniu 21.06.2022r. (wtorek) o godzinie 10:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze DP 1407R w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na oznakowaniu nowo powstałego bypassu w ciągu drogi powiatowej. W związku z charakterem robót drogowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu użytkownikom drogi przewiduje się zastosowanie sygnalizacji świetlnej.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com