POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 01/03/2022

Tymczasowa organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej nr 988

Informujemy, że w dniu 07.03.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej nr 988 w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na oznakowaniu prac związanych z wybudowaniem oraz oznakowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Tymczasowa organizacja ruchu będzie dwu etapowa. Etap nr 1 - Prace w ramach tego etapu polegają na zajęciu ok. 0,5 m pasa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej w celu wykonania wyjazdu z budowy. Etap nr 2 - Prace w ramach tego etapu polegają na oznakowaniu wyjazdów z budowy wybudowanych we wcześniejszym etapie w ciągu drogi wojewódzkiej.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com