POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 28/04/2023

Tymczasowa organizacja ruchu przy ulicy Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty

Informujemy, że w dniu 04.05.2023r. (czwartek) o godzinie 11:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przy ulicy Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty z ulicą Zawiszy czarnego do skrzyżowania o ruchu okrężnym w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zajęciu  pasa  ruchu  na  odcinku  od  skrzyżowania  ulicy Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty z ulicą Zawiszy czarnego do skrzyżowania o ruchu okrężnym  w  celu  zabezpieczenia  prac  na  czas  wykonania nawierzchni ścieralnej na w/w odcinku. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com