POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 24/05/2024

Tymczasowa organizacja ruchu w ciągu DP 1407R

Informujemy, że w dniu 29.05.2024r. (środa) o godzinie 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ciągu DP 1407R w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na likwidacji wahadła/świateł i przywróceniu ruchu dwukierunkowego. Organizacja będzie również informowała o prowadzeniu prac budowlanych oraz będą oznakowane wjazdy i wyjazdy z budowy.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com