POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 09/09/2021

Złożenie wniosku o wydanie Decyzji ZRID

W dniu 09.09.2021 r. działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca, firma Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A. złożył do Wojewody Podkarpackiego Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Postępowanie będzie prowadzone w oparciu przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn, zm) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy m.in. pozyskaniu gruntów pod inwestycję drogową, a jednym z jej integralnych elementów jest podział nieruchomości i wskazanie gruntów, które na mocy tej decyzji stają się własnością Skarbu Państwa.

 

 Wniosek o wydanie decyzji ZRiD

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com