POIS RP GDDKiA FS
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

/ -

-

/ -

-

/ -

-

/ -

/ Nazwa kontraktu

Opis Kontraktu


Nazwa Kontraktu:
„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”

 

Wykonawca

  • Umowa Nr: 2410.1.2019 z dnia 10.07.2020 r.
  • Wartość kontraktu: 2 230 165 684,48 zł
  • Wykonawca Robót:

Mostostal Warszawa S.A. - Lider
Acciona Construccion S.A.
działający jako spółka cywilna pod nazwą Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna

 

Nadzór inwestorski

  • Umowa Nr: 2410.1.2020 z dnia 05.01.2021 r.
  • Wartość Umowy: 29 395 032 zł brutto
  • Konsultant: Multiconsult Polska Spółka z o.o.

 

Czas na Ukończenie

  • 54 miesiące (21 miesięcy - projektowanie, 33 miesiące - roboty budowlane plus okresy zimowe w trakcie robót)

 

Cel inwestycji

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje znaczą uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez tereny zabudowane, gęsto zaludnione prowadzi do powstawania wąskich gardeł nasieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska...
Zobacz więcej

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com