POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP ROBÓT

Wykonawca w m-cu sierpniu prowadził następujące prace roboty/działania:

Branża drogowa:

SEKCJA 1:

 • Wykop S19 km 13+400-13+700; 14+200-14+500; 15+000-15+300 – 32000 m3
 • Nasyp S19 km 12+600-13+400 – 8100 m3
 • Wykonanie kolumn betonowych przemieszczeniowych z głowicą kruszywową ES-1 km 12+122-12+175 – 551 szt.
 • Drenaż francuski S19 km 13+300-13+700 – 430 m
 • Odhumusowanie - ZBR2 – 200 m3
 • Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - ZBR2 – 400 m2
 • Nasyp przeciążeniowy S19 km 13+059 - 13+129 – 6500 m3
 • Wykonanie w-wy mrozoochronnej - ZBR2 – 400 m2
 • Drenaż francuski S19 km 13+300 - 13+700 – 480 m
 • Wykonanie w-wy filtracyjno-separacyjnej S19 km 13+860 - 13+880 – 900 m2
 • Oczep żelbetowy S19 11+460 - 11+960 (chudy beton + zbrojenie) – 1,5 kpl
 • Nasyp przeciążeniowy S19 km 13+056-13+129 – 2000 m3
 • Warstwa separacyjno - filtracyjna km 12+661-12+706 – 1600 m2 

SEKCJA 2:

 • Nasyp S19 km 16+850 - 16+950; 17+750 - 17+800; 17+850 - 17+930 - 18+400 – kontynuacja – 12000 m3
 • Wykop - portal północ – 10650 m3
 • Nasyp - MOP Lutoryż – 2900 m3
 • Wykop DT-2L km 0+100 - 0+400 – 6500 m3
 • Wykonanie makroniwelacji w km 18+000 - 18+100 - 18+300 – kontynuacja – 8500 m3
 • Odhumusowanie MOP prawy (w zakresie możliwym do wykonania) – 1700 m3
 • Nasyp DT-1P km 0+600 - 0+700 – 2000 m3
 • Wykop DT-1P km 0+400 - 0+500 – 500 m3
 • Wykop DJ-3P km 1+400 - 1+600 – 800 m3
 • Wykonanie w-wy mrozoochronnej DJ-3P km 1550 - 1+630 - 1+840 – 2000 m2
 • Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - MOP Lutoryż (podłoże pod nasyp) – 500 m2
 • Odhumusowanie S19 km 15+800 - 15+900 – 1200 m3
 • Wykop S19 km 17+100 - 17+300 – 800 m2
 • Wykonanie wygrodzeń siedlisk S19 km 17+800 - 18+500 – 2000 m
 • Wykop - MOP Lutoryż – 1600 m3
 • Wykop DT-1P km 0+800 - 0+950 – 3000 m3
 • Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - MOP Lutoryż ( stabilizacja/uszczelnienie pod skład materiałów prefabrykowanych) – 2200 m2
 • Nasyp DT-1P km 0+600 - 0+950 – 500 m3
 • Odhumusowanie S19 km 16+750 - 16+800 – 1200 m3
 • Odhumusowanie - MOP Lutoryż – 1500 m3
 • Wykop - MOP Lutoryż - JM3a – 700 m3
 • Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw DJ-2L km 0+200 - 0+440 (portal północny)) – 2000 m3
 • Wykop DT-2L km 0+100 - 0+400 – 3750 m3
 • Nasyp DT-1P km 0+600 - 0+950 – 1000 m3

SEKCJA 3:

 • Wykop S19 km 20+650 - 21+000 – 4970 m3
 • Wykop DT-2P km 0+150 - 0+340 – 7430 m3
 • Nasyp S19 km 20+590 - 20+700; 21+290 - 21+450; 21+480 - 21+660 – 9600 m3
 • Nasyp S19 km 20+590 - 20+700; 21+290 - 21+450; 21+480 - 21+660 – 1150 m3
 • Nasyp - łącznica Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 – 8100 m3
 • Odhumusowanie DJ-8L km 0+200 - 0+500 – 800 m3
 • Wykop S19 km 20+700 - 20+800 – 12900 m3
 • Nasyp S19 km 21+240 - 21+660 - 10700 m3
 • Przygotowanie platform - łącznik bezkolizyjny km 0+040 - 0+150 – 4200 m3
 • Odhumusowanie DJ-8L km 0+000 - 0+100 – 200 m3
 • Odhumusowanie DJ-9L km 0+000 - 0+100 – 350 m3
 • Zasypka oczepu S19 km 20+600 – 450 m3
 • Wykop S19 km 20+700 - 20+730 – 8200 m3
 • Wykop DJ-8L km 0+000 - 0+100 – 1290 m3
 • Wykonanie drenażu DF10 - portal południe – 62 m
 • Nasyp S19 km 21+240 - 21+465; 21+580 - 21+666 – 8100 m3
 • Nasyp DJ-8L km 0+000 - 0+100 – 190 m3
 • Nasyp - łącznica Ł1, Ł2 km 0+664 - 0+760 – 3900 m3
 • Wykonanie drenów pionowych - łącznik bezkolizyjny km 0+064 - 0+157 – 5528 m
 • Wykop DT-2P km 0+380 - 0+400 – 500 m3
 • Odhumusowanie DJ-9L km 0+000 - 0+200 – 150 m3
 • Wykop S19 km 20+700 - 20+730; 21+630 - 21+730 – 7900 m3
 • Nasyp - węzeł Babica oraz łącznice – 8800 m3
 • Wykonanie drenażu DF3 - portal południe – 86 m
 • Wykonanie kolumn betonowych przemieszczeniowych z głowicą kruszywową ES-11 km 21+475 – 168 szt.

Branża mostowa:

 • ES-1 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P1L
 • ES-1 - Wykonanie betonu fundamentów - ława fundamentowa P1L
 • ES-1 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P9
 • ES-1 - Wykonanie wykopu - P2L/P
 • ES-1 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P4P
 • ES-1 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P4L
 • ES-1 - Zbrojenie filarów - P7P
 • ES-1 - Zbrojenie filarów - P7L
 • ES-1 - Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego - podpora P2L/P
 • ES-1 - Beton fundamentów - Ława P1P
 • ES-1 - Zasypka wykopów z zagęszczeniem -  P7
 • ES-1 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P4P
 • ES-1 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P4L
 • ES-1 - Zbrojenie filarów - P7P
 • ES-1 - Zbrojenie filarów - P5P
 • ES-1 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P3P
 • ES-1 - Wykonanie betonu podpór - filary P8P
 • ES-1 - Wykonanie betonu fundamentów - ława fundamentowa P4P
 • ES-1 - Wykonanie betonu fundamentów - ława fundamentowa P4L
 • ES-1 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - ława fundamentowa P1P
 • ES-1 - Zasypka - ława fundamentowa P1P, P1L
 • ES-1 - Próbne obciążenie pali - P2
 • ES-1 - Zbrojenie słupów - P5
 • ES-1 - Zbrojenie słupów - P7
 • ES-1 - Betonowanie słupów - P7P
 • ES-1 - Betonowanie słupów - P8P
 • ES-1 - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych -  Ława P2P i P2L
 • ES-1 - Beton fundamentów - Ława P2P
 • ES-1 - Beton fundamentów - Ława P3P
 • ES-10 - Wykonanie betonu fundamentów - ława fundamentowa P2P
 • ES-10 - Beton fundamentów - Ława fund. P2L
 • ES-10 - Zbrojenie korpusu - P2P
 • ES-10 - Zbrojenie korpusu - P2L
 • ES-10 - Zbrojenie korpusu - P2
 • ES-11 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - ława fundamentowa
 • ES-11 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - ława fundamentowa P2L
 • ES-11 - Zbrojenie korpusu - P1P
 • ES-11 - Zbrojenie filarów - P2P
 • ES-11 - Zbrojenie filarów - P2L
 • ES-11 - Wykonanie betonu podpór - filary P2P
 • WD-3 - Zbrojenie korpusu - P1
 • WD-3 - Zbrojenie korpusu - P3
 • WD-3 - Wykonanie betonu podpór - korpus P3
 • WD-3 - Wykonanie betonu podpór - korpus P1
 • WD-3 - Zbrojenie skrzydeł - P3P
 • WD-3 - Betonowanie skrzydeł - P3P
 • PZM-4 - Wykonanie posadowienia bezpośredniego ze wzmocnieniem podłoża - Trenchmix
 • WD-8 - Zbrojenie korpusu - P3
 • WD-8 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P1
 • WD-8 - Wykonanie betonu fundamentów - ława fundamentowa P1
 • WD-8 - Wykonanie betonu podpór - filary P2
 • WD-8 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - ława fundamentowa P2
 • WD-8 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - ława fundamentowa P3
 • WD-8 - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - Korpus P1
 • WD-8 - Zbrojenie korpusu - P1
 • WD-8 - Zbrojenie korpusu - P3
 • WD-8 - Wykonanie betonu podpór - korpus P3
 • WD-8 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - ława fundamentowa P1
 • WD-8 - Wykonanie zasypki - Ława fund. P1
 • PG-12 - Betonowanie ław fundamentowych skrzydeł
 • Przepust P3 - Betonowanie głowic - etap II
 • Przepust P3 - Zbrojenie płyty zespalającej
 • Przepust P3 - Betonowanie płyty zespalającej
 • Przepust P6 - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Przepust P6 - Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (jednowarstwowa)
 • Przepust P6 - Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (jednowarstwowa)
 • Przepust P6 - Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (jednowarstwowa)
 • Przepust P6 - Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (jednowarstwowa)
 • Przepust P6 - Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (jednowarstwowa)
 • Przepust P6 - Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (jednowarstwowa)
 • Przepust P6 - Zbrojenie wlotów
 • Przepust P6 - Betonowanie wlotów - I etap
 • WK - Wykonanie pali CFA
 • PG-12 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - ława fundamentowa
 • PG-12 - Zasypka ław fundamentowych

Branża tunelowa:

 • Wykonanie ścian szczelinowych – 8 sekcje
 • Wykonanie kotwy – 55 szt.
 • Mobilizacja kotwy
 • Wykonanie pali CFA OS3-10 – 493 m
 • Wykonanie oczepu OS3-S2.1, S2.2 – 1 segment
 • Wykonanie pali CFA – 362 m
 • Wykonywanie oczepu – 6 segmentów
 • Wykonywanie pali wielkośrednicowych – 68 m

Branża konstrukcyjna:

 • Weryfikacja geodezyjna, ustawianie i spawanie belek podsuwnicowych w osiach A-B/1-10 – 1 kpl
 • Weryfikacja geodezyjna, ustawianie i spawanie belek podsuwnicowych w osiach B-C/1-8 – 1 kpl
 • Montaż płyt dachowych w osiach 1-10/A-B – 1 kpl
 • Betonowanie płyty fundamentowej P4 – 780 m3
 • Beton podkładowy pod płytę fundamentową – 296 m3
 • Rozpoczęcie wykonywania obróbek dachowych – kalenica – 0,10 kpl
 • Roboty ziemne dla magazynu zewnętrznego – 0,5 kpl
 • Montaż paneli ściennych - hala prefabykatów - oś D – 1 kpl
 • Montaż systemu bezpieczeństwa na dachu – 1 kpl
 • Betonowanie płyty fundamentowej (zakończenie P4, wykonanie P2) – 380 m3
 • Podlewki pod słupem - 0,25 kpl

Branża melioracyjna:

 • Prace przygotowawcze na Potoku Lubcza, wykop pod ubezpieczenie – 1 kpl
 • Ubezpieczenie dna na Potoku Lubcza – 150 m2
 • Ubezpieczenie skarp potoku Lubcza – 200 m2

Branża energetyczna:

 • Kolizja 1eNN - montaż oświetlenie przeszkodowego na stanowisku numer 167 – 0,5 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż poziomy słupa na stanowisku numer 74 – 1,6 kpl
 • Kolizja 5eSN - badanie linii kablowej – 1 kpl
 • Kolizja 1eSN - badanie linii kablowej – 1 kpl
 • Kolizja 4eSN - przewiert pod drogą serwisową 16m, ułożenie kabla nN 57m – 1 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż pionowy słupa na stanowisku nr 74 – 80 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż poziomy słupa na stanowisku nr 75 – 1,50 kpl
 • Kolizja 3eSN - ułożenie kabla – 241 m
 • Kolizja 3eSN - badanie linii kablowej – 1 kpl
 • Kolizja 3eSN - montaż słupów wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej – 2 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż poziomy słupa na stanowisku nr 75 – 1 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż pionowy słupa na stanowisku nr 75 – 1 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż poziomy słupa na stanowisku nr 76 – 2 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż poziomy słupa na stanowisku nr 74- km 15+050 – 1 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż pionowy słupa na stanowisku nr 76- km 15+950 – 0,5 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż poziomy słupa na stanowisku nr 77- km 16+350 – 1,5 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż poziomy słupa na stanowisku nr 78- km 16+900 – 2 kpl
 • Kabel 110kV – TBM – 45 m
 • Kolizja 6enN - wykonanie przewiertu pod koroną drogi S19 L=64 m – 1 kpl
 • Kolizja 6enN - wykonanie przewiertu pod drogami serwisowymi 2x L=13m – 2 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż pionowy słupa na stanowisku nr 77 – 1 kpl
 • Kolizja 2eNN - montaż pionowy słupa na stanowisku nr 78 – 1 kpl
 • Przewiert nr K1c dł 24m - Kabel i stacja 110 kV zasilanie TBM – 1 kpl
 • Przewiert nr K1d dł 75m - Kabel i stacja 110 kV zasilanie TBM – 1 kpl
 • Przewiert nr K1e dł 48m - Kabel i stacja 110 kV zasilanie TBM – 1 kpl
 • Malowanie konstrukcji słupa nr 74-2eNN – 1 kpl
 • Malowanie konstrukcji słupa nr 75-2eNN – 1 kpl
 • Malowanie konstrukcji słupa nr 76-2eNN – 1 kpl
 • Linii kablowa 110 kV- odc. pomiędzy mufami 1-2 -prace przygotowawcze (czyszczenie trasy) – 1 kpl
 • Linii kablowa 110 kV- odc. pomiędzy mufami 1-2 -wykopy pod kabel – 1 kpl

 Branża teletechniczna:

 • KT ST191-ST-193 – 230 m
 • KT ST151-ST153 – 317 m
 • Przełączenie kabli miedzianych OPL T14 – 1 kpl
 • KT ST185 - ST186 – 36 m
 • Przełączenie OKO56004 – 1 kpl
 • KT ST186-ST187 – 66 m
 • KT ST155-ST153 – 274 m
 • KT ST152-ST150 – 265 m
 • KT ST187-ST187/1– 33 m
 • KT ST155-ST156 – 66 m
 • Przełączenie OKD484 – 1 kpl

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Kolizja 18w - montaż rurociągów – 100 m
 • Kolizja 26w - montaż rurociągów – 100 m
 • Przebudowa hydroforni ZWK Czudec - wykonanie fundamentów pod zbiorniki na wodę – 2 kpl
 • Kolizja 18w - próba ciśnieniowa – 1 kpl
 • Kolizja 26w - próba ciśnieniowa – 1 kpl
 • Zasilanie w wodę MOP - montaż rurociągów – 240 m
 • Kolizja 18w - przepięcie do istniejącej sieci – 1 kpl
 • Kolizja 18w - przepięcie do istniejącej sieci – 1 kpl
 • Kolizja 26w - przepięcie do istniejącej sieci – 1 kpl
 • Kolizja 11ks - montaż rurociągów – 50 m
 • Montaż studni SP 1 na zasilaniu w wodę BT1 – 1 m

Branża kanalizacja deszczowa:

 • Montaż wpustów deszczowych KR31, KR32, KR37, KR39 – 3 szt.
 • KD na odcinku D47 - D48 - wykonanie przewiertu DN450 – 147 m
 • KD na odcinku DD4-DD2 – 85 m
 • KD na odcinku DS27 - DS29 – 80 m
 • KD na odcinku DD43 - DD44 – 21 m
 • KD na odcinku DS27 - DS31 - km 13+200 – 200 m

Branża gazowa:

 • Gazociąg DN150 w/c - roboty ziemne – 350 m
 • Montaż rurociągów między obiektowych DN200 na terenie SRP – 15 m
 • Kolizja 8gs - montaż rurociągów – 150 m
 • Próba odcinka pomiędzy wysokim i średnim ciśnieniem – 1 kpl
 • Próba wytrzymałości i szczelności gazociągu DN100 w Babicy wraz z ZZU DN100 CLASS600 – 0,5 kpl
 • Montaż tymczasowej SRP ( przeniesienie ) – 1 kpl

Transport maszyny TBM

 • Załadunek oraz transport elementów składowych maszyny TBM

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca w m-cu sierpniu prowadził następujące prace projektowe/działania:

 • Projekt Wykonawczy,
 • Cykliczny monitoring powierzchniowy aktywności obszarów osuwiskowych oraz monitoring położenia zwierciadła wód gruntowych w strefach tunelowych,
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec sierpnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentuZaawansowanie %
II.1Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej100%
II.2Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie96%
II.3Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko100%
II.4Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości100%
II.5Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)93%
II.6Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100%

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 Zaawansowanie 08.2022

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com