POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP ROBÓT:

Branża drogowa:

SEKCJA 1:

 • Wykop S19 km 11+700 - 11+900; 14+000 - 14+600; 15+200 - 15+400 – 22000 m3
 • Wykop DJ-4L km 0+000 - 0+300 – 300 m3
 • Nasyp S19 km 12+600 - 12+661; 14+600 - 14+650; 15+347 - 15+550 – 8100 m3
 • Nasyp DJ-2P km 2+200 – 550 m3
 • Nasyp DG1780 – 600 m3
 • Wykonanie w-wy mrozoochronnej DJ-4L km 0+000 - 0+450 – 2700 m2
 • Wykonanie w-wy mrozoochronnej DG1780 – 900 m2
 • Wykonanie w-wy podbudowy pomocniczej z KŁSM S19 km 13+750 - 13+780 (strona L+P) – 1200 m3
 • Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z KŁSM S19 km 13+675 - 13+780 (strona P) oraz 13+560 - 13+780 (strona L) – 2600 m2
 • Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z KŁSM S19 km 13+675 - 13+780 (strona P) – 11700 m2
 • Wykonanie w-wy wiążącej AC16W S19 km 12+780 - 13+040 (strona L+P) – 11050 m2
 • Wykonanie pali CFA S19 km 11+800 - 11+940 – 190 szt.
 • Wykonanie paneli cementowo-gruntowych S19 km 14+706 - 14+720; 14+920 - 14+930 –220 m2
 • Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej DJ-4L km 0+000 - 0+450 – 450 m2
 • Wykonanie mikropali kotwiących S19 km 11+800 -11+940 – 25 szt.
 • Humusowanie wraz z obsianiem S19 km 13+100 - 13+600 – 6500 m2
 • Wykonanie w-wy podbudowy bitumicznej AC22P S19 km 13+150 - 13+780 (strona L+P) – 7900 m2
 • Humusowanie S19 km 13+100 - 13+600 – 1000 m2
 • Humusowanie wraz z obsianiem S19 km 12+750 - 12+800 – 500 m2
 • Humusowanie wraz z obsianiem S19 km 15+200 - 15+300 – 3000 m2
 • Rozbiórka nasypu przeciążeniowego S19 km 13+056 - 13+129 – 6000 m3

SEKCJA 2:

 • Wykonanie makroniwelacji S19 km 18+000 - 18+200 – nasyp – 17700 m3
 • Wykonanie w-wy transmisyjnej - ruszt GFRP S19 km 16+500 (ES-7) – 1 500 m2
 • Wykop - portal północ – 42900 m3
 • Wykop - MOP prawy – 18300 m3
 • Wykop S19 km 17+200 - 17+800 – 29100 m3
 • Wykop OS1-N4 (przygotowanie platformy) – 600 m3
 • Wykop S19 km 15+650 - 15+800 – 2000 m3
 • Zabezpieczenie skarp wykopów - drenaż francuski S19 km 17+146 - 17+426 (strona P) – 700 m
 • Odhumusowanie - MOP prawy – 4700 m3
 • Nasyp S19 km 17+820 - 17+930 – 16300 m3    
 • Nasyp S19 km 16+470 - 16+510; 16+900 - 17+100 – 2900 m3
 • Nasyp S19 km 16+900 - 17+100 – 3700 m3
 • Nasyp S19 km 16+452 - 16+530 – 4400 m3      
 • Nasyp DP1406R (zjazd z DP w km ok 0+127) – 1800 m3
 • Nasyp OS1-N4 (przygotowanie platformy) – 500 m3
 • Humusowanie wraz z obsianiem S19 km 17+820 - 17+930 – 2000 m2

SEKCJA 3:

 • Wykonanie kolumn żwirowo-betonowych za obiektem WK – 1600 m
 • Wykonanie kolumn żwirowo-betonowych za obiektem WK – 398 szt.
 • Wykonanie przepustów - DW988, DJ-12L, DJ-13L – 75,20 m
 • Wykonanie przepustów - DJ-8L – 27 m
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej - droga gminna (łącznik Lasy Państwowe portal południe) – 1600 m2
 • Wykonanie w-wy podbudowy z KŁMS - droga gminna (łącznik Lasy Państwowe -portal południe) – 800 m2
 • Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża pod nasyp - rondo R1 – 550 m2
 • Wykop - portal południe – 14120 m3
 • Wykop DT-2P km 0+400 - 0+465 – 530 m3
 • Nasyp - węzeł Babica, rondo R2, DW988 – 5650 m3
 • Nasyp przeciążeniowy S19 km 21+320 - 21+450 – 2200 m3
 • Nasyp przeciążeniowy - łącznica Ł1 km 0+630 - 0+800 – 9460 m3
 • Nasyp - węzeł Babica, S19, łącznice Ł1-Ł4 – 6100 m3
 • Nasyp - łącznik bezkolizyjny km 0+000 - 0+150 – 2100 m3
 • Nasyp - rondo R2 – 690 m3
 • Odhumusowanie DK19 km 0+100 - 0+160 – 270 m3

Branża mostowa:

 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprzężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 5L (etap II)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprzężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 5P (etap II)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 6P (etap I)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 6L (etap I)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 6L (etap II)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 7L (etap I)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 7P (etap II)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 8L (etap I)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 8L (etap II)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 8P (etap I)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 8P (etap II)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 9L (etap I)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 9L (etap II)
 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 9P (etap I)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 9L (etap II)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 5P (etap II)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 6L (etap I)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 6L (etap II)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 6P (etap I)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 6P (etap II)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 7L (etap I)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 7P (etap II)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 8L (etap I)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 8L (etap II)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 8P (etap I)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 8P (etap II)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 9L (etap I)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 9P (etap I)
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 9P (etap II)
 • ES-1 - Zasypka za przyczółkiem
 • ES-1 Stal sprężająca - sprężenie wewnętrzne- seg. 5L, seg. 5P
 • ES-1 - Stal sprężająca - sprężenie wewnętrzne segmentu - 6L oraz 6P
 • ES-1 - Stal sprężająca - sprężenie wewnętrzne segmentu - 7L oraz 7P
 • ES-1 - Stal sprężająca - sprężenie wewnętrzne segmentu - 8L oraz 8P
 • ES-1 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem P6, P7, P8
 • ES-1 - Drenaż zasypki P9
 • WD-3 - Zasypka za przyczółkiem
 • WD-3 - Beton niekonstrukcyjny - pod płytę przejściową P3
 • PZM-4a - Produkcja prefabryktów
 • PZM-4b - Produkcja prefabryktów
 • PZM-4b - Betonowanie ław uciąglających
 • PZM-4b - Zbrojenie ławy skrzydeł
 • PZM-4b - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - ławy skrzydeł
 • PZM-4b - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - ławy uciąglające
 • PZM-4b - Przepust prefabrykowany ramowy – montaż
 • PZDs-6 - Produkcja prefabryktów
 • ES-5 - Betonowanie ławy fundamentowej - P1L
 • ES-5 - Betonowanie ławy fundamentowej - P4L
 • ES-5 - Betonowanie ławy fundamentowej - P1P
 • ES-5 - Betonowanie korpusu - P5L
 • ES-5 - Betonowanie korpusu - P5P
 • ES-5 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P1P
 • ES-5 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P1L
 • ES-5 - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - Korpus P1L
 • ES-5 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P4L
 • ES-5 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P4P
 • ES-5 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P5P
 • ES-5 - Zbrojenie korpusu - P1L
 • ES-5 - Zbrojenie korpusu - P5L
 • ES-5 - Zbrojenie korpusu - P5P
 • ES-5 - Betonowanie fundamentów - P5P
 • ES-5 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - ława fundamentowa - P5LP
 • ES-7 - Betonowanie fundamentów - P7P
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P4LP (etap I)
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P4LL (etap I)
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P5PL
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P5PP
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P7L
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P7P
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P7PP
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P4LP (etap I)
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P4LP (etap II)
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P4LL (etap I oraz II)
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P5P
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P5PP
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P5PL
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P7P
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P7L
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P7LP
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P7PP
 • ES-7 - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - Słup P4LP (etap II)
 • ES-7 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem P1
 • ES-7 - Izolacja cienka
 • ES-7 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - Ława P7P
 • WD-8 - Zasypka za przyczółkiem - P1
 • WD-8 - Zasypka za przyczółkiem
 • WD-8 - Izolacja cienka
 • ES-10 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
 • ES-10 - Izolacja cienka
 • ES-10 - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • ES-10 - Betonowanie skrzydeł - P1P
 • ES-10 - Beton podpór - skrzydło P1L
 • ES-10 - Beton podpór - galerie P1 i P2
 • ES-10 - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - galerie P1 i P2
 • ES-10 - Zbrojenie skrzydeł - P1P
 • ES-10 - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • ES-10 - Rurka drenarska - P2
 • ES-11 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
 • ES-11 - Izolacja cienka
 • ES-11 - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • PG-12 - Zbrojenie skrzydeł
 • WK - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
 • WK - Izolacja cienka
 • WK - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Przepust P2 - Wykonanie wykopów fundamentowych z zabezpieczeniem i odwodnieniem
 • Przepust P2 - Wzmocnienie podłoża

Branża tunelowa + portale:

Portal południowy:              

 • Wykonanie ściągów – 10 szt.
 • Wykonanie drenów wierconych – 35 szt.          
 • Wykonanie oczepu – 6 segmenty
 • Wykonanie kotew – 68 szt.
 • Sprężanie kotew i ściągów – 58 szt.

Portal północny:

 • Wykonanie pali wielkośrednicowych – 899 m
 • Wykonanie drenów wierconych – 1 segment

Zabezpieczenie osuwiska OS-1:

 • Beton podkładowy pod oczep OS1-N3 – 12 m3
 • Betonowanie oczepu palisady OS1-N3 – 140 m3

Branża odwodnieniowa:

 • Wiercenie rurki piezometrycznej przy studni S25T – 109 m
 • Wiercenie piezometru dodatkowego na I sekcji odwodnienia – 60 m
 • Wiercenie piezometru otwartego PIE.T23 – 76 m
 • Wiercenie piezometru otwartego PIE.T22A – 75 m
 • Wiercenie piezometru otwartego BH-15 – 86 m
 • Wiercenie piezometru otwartego PIE.T22B – 77 m
 • Wiercenie studni S29T – 130 m
 • Wiercenie studni S30T – 121 m
 • Wiercenie studni S31T – 145 m
 • Wiercenie studni S32T – 124 m
 • Wiercenie studni S33T – 129 m            
 • Instalacja pomp w studniach S11T, S12T,S13T,S14T oraz rozpoczęcie próbnych pompowań – 4 szt.
 • Instalacja pomp w studniach S15T, S16, S18T – 4 szt.
 • Instalacja pomp w studniach S19T – 1 szt.

Branża teletechniczna:

 • Budowa Kanału Technologicznego ST-152 - ST-152/1 – 21,80 m                                                                              
 • Budowa Kanału Technologicznego ST-153 - ST-153/1 – 20 m                                                                                                                                                                            

Branża konstrukcyjna:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu maju 2023 r.

Branża melioracyjna: 

 • Ciek na działce 615- wykop – 25 mb

Branża energetyczna:

 • Kolizja 2eNN - malowanie przeszkodowe słupów nr 70, 71 ,72, 73, 78a, 79 – 6 kpl

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu maju 2023 r.

Branża kanalizacja deszczowa:

 • Odcinek KD dn300 DW12-Wyl28s - km 12+900 – 12 m
 • Odcinek KD dn400 Wyl41d-DS87-DS86 - portal południowy – 18 m
 • Odcinek KD dn400 Wyl41d-DS87-DS86 - 21+370 – 18 m
 • Odcinek KD dn300 Wyl4d-DD23 - WD-3 – 10 m
 • Odcinek KD dn200 DKR17-DD23 - WD-3 – 8 m            
 • Odcinek KD dn800 Wyl16-S14-OS14 z urządzeniami km 21+700 – 4 m

Zbiorniki retencyjne:

 • ZBR-5 - wypełnienie kruszywem płyt ażurowych - km 15+500 – 1,14 m3
 • ZBR-6 - wykop - MOP Lutoryż – 10 m3
 • ZBR-6 - odmulanie zbiornika – 180 m3
 • ZBR-6 - układanie geowłókniny – 700 m2
 • ZBR-6 - wykonanie nasypu do rzędnych projektowych – 300 m3
 • ZBR-12 - ułożenie kostki betonowej - km 21+150 – 6 m2
 • ZBR-13 - humusowanie skarp - km 21+500 – 65,18 m3

Branża gazowa:

 • Montaż instalacji telemetrii, AKPiA oraz elektryki w obiektach stacji gazowej – 0,35 kpl

Montaż maszyny TBM:

 • Kontynuacja spawania tarczy skrawającej oraz pozostałych części maszyny TBM
 • Kontynuacja montażu zaplecza/wózka maszyny TBM (back-up) na kołysce
 • 25 transportów z częściami zaplecza maszyny TBM z Noblejas
 • Rozpoczęcie przewożenia części maszyny TBM z miejsca tymczasowego postoju w miejsce montażu
 • Kontynuacja montażu maszyny TBM na kołysce
 • Kontynuacja przewożenia części maszyny TBM z miejsca tymczasowego postoju w miejsce montażu.
 • Kontynuacja montażu maszyny TBM na kołysce - segment nr 7 oraz napęd główny.                                                                                               

Zakład prefabrykacji:

 • Kontynuacja produkcji prefabrykowanych segmentów obudowy tunelu

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca w m-cu kwietniu prowadził następujące prace projektowe/działania:

Projekt Wykonawczy,

Cykliczny monitoring powierzchniowy aktywności obszarów osuwiskowych oraz monitoring położenia zwierciadła wód gruntowych w strefach tunelowych,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec kwietniu 2023 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

 

Nazwa dokumentu

Zaawansowanie %
II.1Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej100%
II.2Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie98,48%
II.3Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko99,6%
II.4Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości100%
II.5Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)99,30%
II.6Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100%

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 Zaawansowanie 05.2023

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com