POIS RP GDDKiA FS

Podwykonawcy

PODWYKONAWCY
Lp.Nazwa FirmyRodzaj Robót/UsługiData Zgłoszenia PodmiotuData Zatwierdzenia Przez Kierownika Projektu
Usługodawcy
1.PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp.KUsługi projektowe16.07.2020nd.
2.Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o.

Monitoring Geotechniczny, Monitoring Hydrogeologiczny, Monitoring Powierzchniowy oraz Monitoring jakości wód

Określenie wielkości zasobów wód podziemnych w rejonie Tunelu

Opracowanie uzupełniającej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej

Monitoring wgłębnej aktywności obszarów osuwiskowych wraz z opracowaniem odpowiednich raportów wraz z ograniczeniem zakresu prac Zleceniobiorcy o  monitoring powierzchniowy

30.07.2020


30.04.202111.05.2021


05.07.2021

nd.


nd.


nd.nd.

3.

GLOB-KART Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr. inż. Daniel Ruszała

Wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych21.08.2020nd.
4.

IRP Biuro Projektów Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu wraz z budynkami technicznymi

Usługi doradcze w zakresie zagadnień projektowych związanych z hydrogeologią

03.09.2020

01.11.2021

nd.
5.GEOCORE Sp. z o.o.Umowa najmu maszyn wiertniczych i urządzeń wraz z obsługą urządzenia i nadzorem geologicznym18.09.2020nd.
6.VOSA ŁUKASZ STACHOŃWykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budynków technicznych12.10.2020nd.
7.Biuro Inżynierskie M&A Projekt Artur TuczapskiWykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej nn. sn, WN wraz z wszelkimi uzgodnieniami26.10.2020nd.
8.Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej wraz z wszelkimi uzgodnieniami26.10.2020nd.
9.Zakład prac wiertniczych i geologicznych  "ALGEO"  Dręgowski ZbigniewWynajem urządzeń wiertniczych wraz z obsługą dla potrzeb wykonania otworów badawczych13.11.2020nd.
10."BEMAR" Marcin BechtaWykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem opisanym w Umowie i Programie Funkcjonalno-Użytkowym25.11.2020nd.
11.NB INVEST Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej branży melioracyjnej, w tym przebudowa sieci drenarskich, przebudowa cieków i rowów melioracyjnych, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem opisanym w Umowie25.11.2020nd.
12.

GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

Wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznych i geotechnicznych

Dodatkowe wiercenia, sondowania, prace laboratoryjne oraz geodyzyjne wytyczenia punktów badawczych
02.12.2020


07.06.2021

nd.

nd.

 

13.Presystem Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia (w.c.) wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem opisanym w Umowie03.12.2020nd.
14.

ENPROM Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej branży energetycznej wraz z wszelkimi uzgodnieniami w zakresie linii NN 220 kV i 400 kV, zgodnie z zakresem opisanym w Umowi

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej dla stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/20 kV oraz dokumentacji projektowej dla linii kablowej 110 kV

04.12.2020

 

 23.04.2021

 

nd.
15.BARG Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.Wynajem urządzeń wiertniczych wraz z obsługą dla potrzeb wykonania otworów badawczych08.12.2020nd.
16.GC PROJEKT Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej branży geotechnicznej w zakresie zabezpieczenia osuwisk, zabezpieczenia wykopów wraz z analizą stateczności wykopów, wzmocnienie podłoża pod nasypami wraz z analizą stateczności nasypów16.12.2020nd.
17.VOLTAR SYSTEM Sp z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia tunelu i budynków CZT, BT1 i BT2

Wykonanie wyposażenia tunelu

21.12.2020

 

20.12.2021

nd.
18.INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.

 Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu

04.01.2021nd.
19.JAPPCO Sp. z o.o.Wykonanie Dokumentacji Bezpieczeństwa Tunelu (DBT) wraz z wszelkimi uzgodnieniami05.01.2021nd.
20.ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA S.R.L.Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu08.02.2021nd.
21.TELWAY Sp. z o.o.Opracowanie projektu Systemu Zarządzania Ruchem wraz z uzgodnieniami10.02.2021nd.
22.Instytut Techniki BudowlanejWykonanie pracy badawczej pn. "Ekspertyza naukowo-techniczna dot. Symulacji wentylacji oddymiającej i bytowej oraz ewakuacji ludzi z tunelu drogowego T1 w ciągu drogi S19"12.02.2021nd.
23.AP BIURO PROJEKTÓW Paweł LuderaOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanału wentylacyjnego łączącego budynki techniczne z tunelem15.04.2021nd.
24.GLOB-KART Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr. inż. Daniel RuszałaOpracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabyciem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)19.04.2021nd.
25.Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard SiataPełnienie obowiązków Rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń przeciwpożarowych11.05.2021nd.
26.

Grzegorz Stacha Konsultacje Techniczne

Kompleksowe przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez odpowiedni organ administracyjny Planu Ruchu Zakładu09.07.2021nd.
27.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JPJ Jan Paweł Jarosiński

 Określenie wielkości zasobów wód podziemnych w rejonie Tunelu.

05.08.2021nd.
28.

AKDP Sp. z o.o.

Pełnienie kompleksowego nadzoru przyrodniczego i środowiskowego02.11.2021nd.
29.

GC Projekt Sp. z o.o.

Opracowanie projektów geotechnicznych oraz opracowanie opinii geotechnicznej02.11.2021nd.
30.

Edmund Pietrzak DITTA-SERIA

Zakup dwóch szt. wag najazdowych09.11.2021nd.
31.

Przedsiebiosrtwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński

Świadczenie usług związanych z rozpoznaniem saperskim i stałym nadzorem saperskim18.11.2021nd.
32.

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica

Usługi doradcze w zakresie zagadnień projektowych związanych z hydrogeologią01.11.2021nd.
33.

Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń "Inmost- Projekt" Sp. z o. o.

Wykonanie prokjektów technologicznych nasuwania podłużnego obiektów mostowych ES-1, ES-7 oraz ES-911.01.2022nd.
34.

V2B POLAND Maciej Krajewski

Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji budynków i budowli oraz dróg18.01.2022nd.
35.

Pracownia Archeologiczna Mirosław Mazurek

Pełnienie obowiązku nadzoru archeologicznego31.01.2022nd.
36.

Lach Tomasz F.H.U. TOMEX

Wykonanie rozbiurek budynków, obiektów, budowli oraz elementów zagospodarowania działek02.02.2022nd.
37.

ENPROM sp. z o.o.

Przebudowa lini 220 kV Chmielów - Boguchwała oraz rozbiórka i budowa linii 400 kV Rzeszów - Krosno Iskrzynia02.02.2022nd.
38.

KRIS Christian Schmeissner

Kompleksowe wykonanie wycinki i karczowanie drzew i krzewów08.02.2022nd.
39.

Paweł Lisowski - Zakład Instalacyjno-Budowlany "LISBUD"

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej GEKOM Boguchwała i GEKOM ZWK Czudec08.02.2022nd.
40.

KACZOR JÓZEF Zakład Produkcyjno-Usługowy Urządzeń Sanitarnych i Gazowych PROMONT

Przebudowa sieci gazowej w/c, przebudowa sieci gazowej s/c, przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz ze stacją tymczasową, wykonanie przyłącza gazowego do CZT, wykonanie instalacji na gaz płynny wraz ze zbiornikami na terenie MOP15.02.2022nd.
41.

F.H.U "RA-PI" Herdzik Rafał

Świadczenie usług transportowych09.02.2022nd.
42.

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A.

Dostawa kruszywa15.02.2022nd.
43.

Kopalnie Dolomitu S.A

Dostawa kruszywa14.02.2022nd.
44.

Konwers sp.z o.o.

Dostawa geotkaniny poliestrowej15.02.2022nd.
45.

AG Geosynthetics sp. z o.o.

Dostawa geowłóniny separacyjnej28.02.2022nd.
46.

MAT-RiK" Robert Mateja, Krzysztof Mateja s.c.

Usługi kompleksowej obsługi (utrzymaniu) tymczasowej organizacji ruchu07.03.2022nd.
47.

CADMOST sp. z o.o

Usługi przygotowania ekspertyzy w zakresie nośności obiektów mostowych na trasie transportu maszyny TBM

Wykonanie przeglądów obiektówm mostowych na trasie przejazdu maszyny TBM przed transportem maszyny

11.03.2022

 

09.11.2022

nd.

nd.

48.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewskiego

Usługi przygotowania ekspertyzy w zakresie nośności obiektów mostowych na trasie transportu maszyny TBM15.03.2022nd.
49.

Zakład Budowlano-Remontowy Later sp. z o.o.

Przebudowa lini 110 kV: Boguchwała-Świlcza, Boguchwała-Sędziszów, Boguchwała-Strzyżów14.02.2022nd.
50.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

Przebudowa istniejącej sieci drenarskiej, rowów melioracyjnych, odwadniających oraz ścieków11.03.2022nd.
51.

AMK Karków S.A.

Optymalizacja projektowa oraz przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy hali przeznaczonej do budowy prefabrykatów betonowych21.03.2022nd.
52.

Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handolwe TRANSYP

Świadczenie usług transportowych

Wykonanie robót ziemnych

29.03.2022

04.04.2022

nd.
53.

STUMP FRANKI sp. z o.o.

Wykonanie posadowanienia obiektów inżynierskich na palach franki NG wraz z wykonaniem próbnych obciążeń pali01.03.2022nd.
54.

MGGP S.A.

Kompleksowa geodezyjna obsługa całości kontraktu18.03.2022nd.
55.

STYROBUD B.T.K. Radomscy sp. j.

Wytwarzanie mieszanek betonowych, stablizacja cementem, podsypek cementowow-piaskowych29.03.2022nd.
56.

FHUP "EL-MAR" Mariusz Niezgoda

Przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych nN i SN21.03.2022nd.
57.

Cement Ożarów S.A.

Wytwarzanie i dostawa cementu07.04.2022nd.
58.

Konsorcjum Stali S.A.

Wytwarzenie i dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej oraz prostej zgodnie z Dokumentacją Techniczną13.04.2022nd.
59.

Nexotech S.A.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego04.04.2022nd.
60.

Antex II sp. z o.o.

Wykonanie robót ziemnych

Wykonanie platform roboczych dla realizacji geotechnicznych robót specjalistycznych dla zabezpieczenia portalu północnego

04.04.2022

19.08.2022

nd.

nd.

61.Soley sp. z o.o.Wzmocnienie podłoża05.04.2022nd.
62.

SOLBET Kruszywa S.A

Dostawa przespustów skrzynkowych prefabrykowanych22.04.2022nd.
63.

STYROBUD B.T.K. Radomscy sp. j.

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa korytek ściokowych oraz betonowych płyt ażurowych

20.04.2022

01.08.2022

18.20.2022

nd.

nd.

nd.

64.

DRILL Usługi Geologiczne Artur Zięba

Ocena warunków gruntowych i ocena makroskopowa28.04.2022nd.
65.

Keller Polska sp. z o.o.

Wykonanie specjalistycznych robót geotechnicznych dla zabezpieczenia portlu południowego oraz północnego12.05.2022nd.
66.

Firma "P.S.W."Piotr Lubas

Montaż fundamentów prefabrykowanych serii Y25 i H52 wraz z wykonaniem uziemień oraz demontać istniejących odcinków linii 400 i 220 kV13.05.2022 nd.
67.RAMIRENT S.A.Najem maszyn i urządzeń budowlanych25.05.2022nd.
68.

KF Ekspertyzy Mariusz Godek

inwentaryzacja nieruchomości pod zajęcie czasowe działek wraz ze sporządzeniem protokołu12.05.2022nd.
69.

Stal Service sp. z o.o.

Wytwarzenie i dostawa prefabrykowanych, stalowych elementów zbrojarskich01.06.2022nd.
70.

Lafarge Cement S.A.

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa mieszanek betonowych

25.05.2022

20.07.2022

31.08.2022

nd.
71.

AJ Profibud sp. z o.o.

Zbrojenie oczepów palisady

Dostawa zbrojenia dla wykonania stropu oraz oczepów ścian bocznych

Dostawa zbrojenia dla wykonania stropu oraz czepów ścian portalu północnego

06.06.2022 

02.11.2022

07.02.2023

nd.

nd.

nd.

72.

ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski sp. j.

Kompleksowe wykonanie badań próbnych obciążeń dla pali franki NG10.06.2022nd.
73.

Structis Arkadiusz Szot

Działalność doradcza i wspracie w procesie projektowania tunelu drogowego15.06.2022nd.
74.

Cement Ożarów S.A.

Dostawa mieszanek betonowych13.06.2022nd.
75.

Przedsiębiorstwo "Ferrbud" sp. z o. o.

Budowa przyłącza wodociągowego dla tunelu, budynków BT1, CZT oraz kanalizacji sanitarnej dla budynków BT1 i CZT14.06.2022nd.
76.

Firma Budowlano-Remontowa AGBUD Agata Polak

Wykonanie usług sprzętem budowlanym25.05.2022nd.
77.

DYWIDAG sp. z o. o.

Dostawa kotew linowych trwałych DCP typ 4a i 4b

Dostawa kotew linowych trwałych DCP typ 3, 5a, 5b,  6a, 6b

Dostawa kotew linowych trwałych DCP typ 3b, 3c, 6b

23.05.2022

14.06.2022

13.07.2022

nd.

nd.

nd.

78.

Cemex Polska Sp. z o.o.

Wytwarzanie mieszanek betonowych

Dostawa betonu C16/20 S3 X0

27.07.2022

08.12.2023

nd.

nd.

79.

FERRO Konstrukcje sp. z o.o. sp.k.

Dostawa koszy zbrojeniowych do ścian szczelinowych

Wytworzenie i dostawa koszy zbrojeniowych szczellinowych oraz wyrobów stalowych

15.06.2022

05.08.2022

nd.

nd.

80.

Zakład Usług Geologicznych Geotech sp. z o.o.

Monitoring wgłębny obszarów osuwiskowych

Wykonanie opracowań z danej branży jakie mogą okazać się niezbędne do zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu Kontraktu, w szczególności wykonania badań geologicznych i geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznych i geotechnicznych

24.06.2022

19.01.2023

nd.

nd.

81

riib Marcin Dąbrowski

Kompleksowe wykonanie robót mostowych na obiektach ES-5
oraz WD-8
30.06.2022nd.
82

BM-SPRZĘTBUD s.c.

Kompleksowe wykoanie prac związanych z kuciem pali franki NG

Skucie głowic pali oraz korony ścian szczelnych wraz z odwiertami w palach i beuzdowaniem w palach

27.06.2022

30.06.2022

nd.
83

Łukasz Omilianowicz Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handolwe TRANSYP

Wykonanie platform roboczych dla realizacji geotechnicznych robót specjalistycznych dla zabezpieczenia poetalu południowego

Roboty budowlane polegające na budowie zbriodników renetycjnych

30.06.2022

14.12.2022

nd.

nd.

84

Usługi Budowalno Ziemne "Łagosz" Łukasz Łagosz

Wykonanie drenażu francuskiego, drenażu płytowego oraz wykonaniu koszy gabinowych stanowiących oblicowanie ażurowych konstrukcji oporowych07.07.2022nd.
85

Przedsiębiorstwo Budowalne Usługowo-Handlowe "Zeliaś" sp.j.

Dostawa piasku kopanego11.07.2022nd.
86

Przedsiębiorstwo Budowlane Remontowo-Montażowo-Instalacyjne Transport i Mechanika Samochosowa Roman Fąfara

Dostawa piasku07.02.2022nd.
87

Firma Budowalno-Handlowa RAK sp.j.

Wykonanie budynku przepompowni, roboty instalacyjne i roboty elektryczne08.07.2022nd.
88

Mulawa Rafał Firma Handlowo Usługowa INSIDE Elektryczme Systemy Instalacyjne

Wykonanie przebudowy kolizji niskiego napięcia06.06.2022nd.
89

Zakład Produkcji Materiałów Budowalnych PREFABUD Maria Skorupka

Wytworzenie i dostawa koszy zbrojeniowych do pali CFA oraz innych wyrobów14.07.2022nd.
90Meshsystems sp. z o.o.Dostawa przedmiotów przeznaczonych do wykonania koszy i materacy gabinowych15.07.2022nd.
91Reksan sp. z o.o.Dostawa materiałów na potrzeby wykonania kanalizacji deszczowej15.07.2022nd.
92Firma Handlowo-Usługowa „RUR-BUD” Karolina Dziama

Dostawa materiałów przeznaczonych do wykonania drenaży francuskich, rur pe do wykonania instalacji wodociągowej oraz rur stalowych

18.07.2022nd.
93Andrzej Paszkowski Zakład Materiałów BudowlanychDostawa materiałów przeznaczonych do stosowania w studzienkach włazowych27.07.2022nd.
94SKABUD sp. z o. o. sp.k.Wykonanie ogólnobudowalnych robót mostowych na obiektach ES-1 oraz WD-815.07.2022nd.
95INNOVIL Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Mariusz BłachutWykonanie robót polegających na montażu prefabrykatów zbrojarskich19.07.2022nd.
96MOSTMARPAL sp. z o.o.Wykonanie robót polegających na wykonaniu wierconych pali wielkośrednicowych22.07.2022nd.
97Bogdan Dublaga Instalatorstwo sp. z o.o.

Wykonanie budowy kanalizacji deszczowej

Budowa systemu kanalizacji na potrzebę odwodnienia portalu tunelu oraz zasilenia TBM

25.07.2022

09.03.2023

nd.

nd.

98Schenker sp. z o.o.Wykonanie usługi transportu w tym, m.in. transportu nienormatywnego maszyny drążącej TBM29.07.2022nd.
99POLGRYS Kruszywa sp. z o. o.  sp. k.Dostawa pospółki i żwiru01.08.2022nd.
100TRANS-CAG Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tadeusz i Teresa Cag spółka cywilnaDostawa materiałów samochodem samoładowczym30.09.2021nd.
101PERI Polska sp. z o.o.Dzierżawa elementów deskowań i rusztowań12.08.2022nd.
102MATTRADE Mateusz KubickiDostawa geowłókniny18.08.2022nd.
103Mosty Łódź S.A.Dostawa belek prefabrykowanych typu T09.09.2022nd.
104BBR Polska sp. z o.o.Wykonanie prac polegających na równoczesnym nasuwaniu podłużnym dwóch nitek obiektu ES-1 oraz realizacji robót sprężalniczych dla obiektu ES-130.08.2022nd.
105ULMA Construccion Polska S.A.Najem deskowań16.09.2022nd.
106MATGEO Usługi Geodezyjne Mateusz KroczekObsługa geodezyjna przy realizacji Kontrkatu w zakresie prac terenowych, tj. tyczenia i inwentaryzacji19.09.2022nd.
107GEOPAS Grzegorz PasiakObsługa geodezyjna przy realizacji Kontrkatu w zakresie prac terenowych, tj. tyczenia i inwentaryzacji19.09.2022nd.
108Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych "BOSTA-BETON" sp. z o.o.

Dostawa mieszanki betonowej oraz podsypki cementowo-piaskowej

Dostawa mieszankibetonu C16/20

Wytwarzanie i dostawa mieszanki betonowej

03.10.2022

29.11.2022

16.03.2023

nd.

nd.

nd.

109B2 sp. z o.o.Wykonanie, dostawa i montaż łożysk garnkowych30.09.2022nd.
110FERRO Konstrukcje sp. z o.o. sp.k.

Dostawa koszy zbrojeniowych do ścian szczelinowych

Dostawa koszy zbrojeniowych z włókien Fiber Glass

20.10.2022

21.11.2022

nd.

nd.

111GC PROJEKT Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowań formlanych w postaci koncepcji realizacji prac niezbędnych dla wykonania studni do zarządzania gospodarką wodną  25.10.2022nd.
112.BOWIM S.ADostawa prefabrykowanych stalowych elementów zbrojarskich24.10.2022nd.
113.Jerzy LiputUtrzymanie zimowe drogi krajowej DK1927.10.2022nd.
114.Genero Sp. z o.o.Wykonanie robót polegających na montażu rętów kompozytowych07.11.2022nd.
115.Lafarge Cement S.A

Wytwarzanie i dostawa mieszanek betonowych

Dostawa betonu C16/20 S3 X0

14.11.2022

05.12.2022

nd.

nd.

116.Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie ogólnobudowalnych robót mostowych na obiektach ES-7 oraz WK10.11.2022nd.
117.ECOL-UNICON sp. z o.o.Dostarczenia korpusu i wyposażenia 2 pompowni o oznaczeniach PD1 i PD2, montażu wyposażenia pompowni oraz rozruchu hydromechanicznego 15.11.2022nd.
118.DESIGN2E Polska sp. z o.o.Wykonanie projektów lub rewizji istniejących projektów wraz z autoryzacją dla elementów i konstrukcji technologicznych17.11.2022nd.
119.IMG Monitoring sp. z o.o.Wykonanie systemu monitoringu geotechnicznego oraz konstrukcji tuneli, portali oraz osuwisk wraz z wykonaniem platformy cyfrowej umożliwiającej udostępnianie wyników pomiarów z monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa robót budowlanych i weryfikacji stopnia ich wpływu na otoczenie w zakresie m.in pomiarów deformacji oraz naprężenia określony dla różnych faz wykonawczych22.11.2022nd.
120ABM Mosty sp. z o.o.Dostawa i montaż prefabrykowanych konstrukcji nośnych obiektów mostowych PG-12, PZDs-6, PZM-4 wraz z wykonaniem izolacji15.11.2022nd.
121Makax sp. z o.o.Wykonanie robót technologicznych21.11.2022nd.
122Firma Handlowo-Usługowa Wiesław GrzebykOdbiór i składowanie wydobytego materiału w postaci urobku30.11.2022nd.
123Zakład Produkcji Materiałów Budowalnych PREFABUD Maria SkorupkaDostawa koszy KP-01, KP-02, KP-03 i KP-0405.12.2022nd.
124DWD System sp. z o.o.

Dostawa wpustów ściekowych mostowych

Dostawa wpustów ściekowych mostowych

07.12.2022

20.01.2023

nd.

nd.

125„HABA-BETON Johann Bartlechner”
sp. z o.o.
Dostawa rur żelbetowych oraz zawiesi do rur12.12.2022nd.
126Cemex Polska sp. z o.o.Dostawa betonu C16/20 S3 X008.12.2022nd.
127Salzgitter Mannesmann Stahlhandel sp. z o.o.Dostawa kształtowników16.12.2022nd.
128INFRA Consulting - Grzegorz FilipUtrzymanie zimowe dróg serwisowych19.12.2022nd.
129Transport Ciężarowy Krzysztof KostrzewaUtrzymanie czystości dróg19.12.2022nd.
130BETARD sp. z o.o.Wyprodukowanie prefabrykowanych konstrukcji nośnych obiektów mostowych23.11.2022nd.
131LORENZETTO LORIS S.R.LSprzedaż wytwórni zaczynu i bentonitu z silosami23.12.2022nd.
132PS Namioty Halowe sp. z o.o.Dostarczenie i montaż wraz z całym neizbędnym wyposażeniem dwóch namiotów halowych ze ścianami oraz wewnętrznym dachem22.12.2022nd.
133Zakład Produkcji Materiałów Budowalnych PREFABUD Maria SkorupkaDostawa koszy zbrojeniowych do pali CFA oraz pali wielkośrednicowych02.01.2023nd.
134Aqua Soil Mariusz Wnuk

Nadzór hydrologiczny

Pełnienie kompleksowego nadzoru hydrogeologicznego związanego z zakresem drążenia tunaleu oraz realizacją robót budowalnych w obrębie portali północnego oraz południowego

13.01.2023

16.03.2023

nd.

nd.

135DACOL Zbigniew MyckaWykonanie drenów pionowych dla potrzeb odowodnienia strefy nad tunelem05.01.2023nd.
136Transbet Betoniarnien Grochowicz sp.k.Dostawa stali zbrojeniowej oraz montaż koszy zbrojeniowych11.01.2023nd.
137ULMA Construccion Polska S.A.Najem elementów systemów deskowań i rusztowań01.02.2023nd.
138NEDRI Spanstaal BVDostawa splotów sprężających10.02.2023nd.
139Salzgitter Mannesmann Stahlhandel sp. z o.o.Dostawa kształtowników20.02.2023nd.
140Mostostal KielceKompleksowe wykonanie tj. wytworzenie, dostawa i zamontowanie konstrukcji stalowej obiektu ES-1015.02.2023nd.
141ZP BAUCEM sp. z o.o.Dostawa spoiwa Bauweg PSD 12,506.03.2023nd.
142WĘGLOKOKS S.A.Kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowej obiektu mostowego ES-10 wraz z przyspawaniem sworzni i zabezpieczeniem antykorozyjnym z powierzonego i dostarczonefo przez Wykonawcę materiału hutnicznego oraz dostawa na plac budowy14.03.2023nd.
143SK Spinus Sławomir CzyżOdbiór i zagospodarowanie materiału w postaci urobku16.03.2023nd.
144IMPRESERVICE S.R.L.Dostawa akcesoriów do produkcji tubingów13.03.2023nd.

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com