POIS RP GDDKiA FS

PODWYKONAWCY

 

LP.Nazwa FirmyRodzaj Robót/UsługiDane Zgłoszenia PodmiotuData Zatwierdzenia Przez Kierownika Projektu

Usługodawcy

 

1.PROMOST CONSULTING Sp. z o.o
Usługi projektowe16.07.2020nd.
2.Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o.
Monitoring Geotechniczny, Monitoring Hydrogeologiczny, Monitoring Powierzchniowy oraz Monitoring jakości wód podziemnych.

Opracowanie uzupełniającej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej

ilości zasobów wód podziemnych w rejonie Tunelu

Opracowanie uzupełniające Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej

Monitoring wgłębny aktywności obszarów osuwiskowych wraz z wykryciem zasięgu wraz z zakresem zakres prac Zleceniobiorcy o monitoring powierzchniowy

Monitoring wgłębny obszarów osuwiskowych

Wykonanie opracowań z danej branży, które mogą pomóc w zaprojektowaniu, budowanie i wykorzystanie pomocy dostarczającej w składniku przedmiotu Kontraktu, w celu wykonania badań geologicznych i geotechnicznych wraz z zestawieniem dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

Wykonanie badań dotyczących posadowienia obiektu ES-9

30.07.2020

 

 

30.07.2020

30.04.2021

11.05.2021

 

05.07.2021 

 

 

24.06.2022

 

19.01.2023

 

 

 

18.04.2023

nd.

3.

GLOB-KART Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr. inż. Daniel Ruszała

Wykonanie aktualizacji map do celów projektowych21.08.2020nd.
4.

IRP Biuro Projektów Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu wraz z budynkami technicznymi

Usługi doradcze w zakresie zagadnień projektowych związanych z hydrogeologią

Sprawowanie autorskiego wsparcia nad platformą PROMOST

03.09.2020

01.11.2021

01.06.2023

nd.
5.GEOCORE Sp. z o.o.
Umowa najmu maszyn wiertniczych i urządzeń wraz z obsługą urządzeń i obsługi geologicznej18.09.2020nd.
6.VOSA ŁUKASZ STACHOŃWykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budynków technicznych12.10.2020nd.
7.Biuro Inżynierskie M&A Projekt Artur TuczapskiWykonanie dokumentacji projektowej administratorj nn. sn, WN wraz z wszelkimi uzgodnieniami26.10.2020nd.
8.Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektu sanitarnej wraz z wszelkimi uzgodnieniami26.10.2020nd.
9.Zakład prac wiertniczych i geologicznych "ALGEO" Dręgowski ZbigniewWynajem urządzeń wiertniczych z obsługą dla potrzeb wykonania wraz ze wsparciem13.11.2020nd.
10.„BEMAR” Marcin BechtaWykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem zastosowania w Umowie i Programie Funkcjonalno-Użytkowym25.11.2020nd.
11.NB INVEST Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej branży melioracyjnej, w tym przebudowa sieci drenarskich, przebudowa cieków i rowów melioracyjnych, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem zastosowania w Umowie25.11.2020nd.
12.

GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o

Wykonanie badań geologicznych wraz z przedstawieniem dokumentacji geologicznej i geotechnicznych

Dogłębne dowiercenie, sondowania, prace laboratoryjne oraz geodyzyjne wytyczenia punktów badawczych
02.12.2020


07.06.2021

nd.

nd.

 

13.Presystem Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia (wc) wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem zastosowania w Umowie03.12.2020nd.
14.

ENPROM Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej zastosowania wraz z wszelkimi uzgodnieniami w zakresie linii NN 220 kV i 400 kV, zgodnie z zakresem zastosowania w Umowi

Wykonanie dokumentacji projektowej Constructionj dla stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/20 kV oraz dokumentacji projektowej dla linii kablowej 110 kV

04.12.2020

 

 23.04.2021

 

nd.
15.BARG Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.Wynajem urządzeń wiertniczych z obsługą dla potrzeb wykonania wraz ze wsparciem08.12.2020nd.
16.GC PROJEKT Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej branży geotechnicznej w zakresie osuwisk, wykopów wraz z analizą stateczności wykopów, uzupełnienie podłoża pod nasypami wraz z analizą stateczności nasypów

Opracowanie projektów geotechnicznych oraz opinii opinii geotechnicznych.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowań formlanych w postaci koncepcji realizacji prac w celu wykonania studni do zarządzania gospodarką wodną

16.12.2020

 

02.11.2021

 

25.10.2022

nd.
17.VOLTAR SYSTEM Sp z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanałów tunelu i budynków CZT, BT1 i BT2

21.12.2020

nd.
18.INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA

 Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu

04.01.2021nd.
19.JAPPCO Sp. z o.o.
Wykonanie Dokumentacji Bezpieczeństwa Tunelu (DBT) wraz z wszelkimi uzgodnieniami05.01.2021nd.
20.ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRLWykonanie dokumentacji projektowej tunelu08.02.2021nd.
21.TELWAY Sp. z o.o.
Opracowanie projektu Systemu Zarządzania Ruchem wraz z uzgodnieniami10.02.2021nd.
22.Instytut Techniki BudowlanejWykonanie pracy badawczej pn. "Ekspertyza naukowo-techniczna dot. Symulacja ruchu oddymiającej i bytowej oraz ewakuacji ludzi z tunelu dopuszczonego T1 w ciągu dróg S19"12.02.2021nd.
23.AP BIURO PROJEKTÓW Paweł LuderaOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanału wentylacyjnego przyłącza infrastruktury przewodu z tunelem15.04.2021nd.
24.GLOB-KART Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr. inż. Daniel RuszałaOpracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabyciem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)19.04.2021nd.
25.Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard SiataPełnienie mocy Rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń przeciwpożarowych05.05.2021nd.
26.

Grzegorz Stacha Konsultacje Techniczne

Kompleksowe szkolenie i przez odpowiedni organ administracyjny Planu Ruchu Zakładu

Świadczenie usług związanych z obowiązkiem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

05.07.2021

 

24.05.2023

nd.

 

nd.

27.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JPJ Jan Paweł Jarosiński

 Określenie wielkości zasobów wód podziemnych w rejonie Tunelu.

05.08.2021nd.
28.

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica

Usługi doradcze w zakresie zagadnień projektowych związanych z hydrogeologią

01.11.2021 nnd.d.
29.

AKDP Sp. z o.o.

Pełnienie kompleksowego kurortu przyrodniczego i opiekuńczo-wychowawczego02.11.2021nd.
30.

GC Projekt Sp. z o.o.

Opracowanie projektów geotechnicznych oraz opinii opinii geotechnicznych02.11.2021nd.
31.

2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński

Świadczenie usług saperskim i przewodem saperskim18.11.2021nd.
32.

Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt” Sp. z o.o.

Wykonanie prokjektów technologicznych nasuwania podłużnic obiektów mostowych ES-1, ES-7 oraz ES-911.01.2022nd.
33.

V2B POLSKA Maciej Krajewski

Wykonanie zakresu inwentaryzacji budynków i budowli oraz dróg18.01.2022nd.
34.

Pracownia Archeologiczna Mirosław Mazurek

Pełnienie obowiązku nadzoru archeologicznego.31.01.2022nd.
35.

FHU "RA-PI" Herdzik Rafał

Świadczenie usług transportowych.09.02.2022nd.
36. CADMOST sp. z o.o.

Usługi eksperta w zakresie nośności obiektów mostowych na trasie transportu maszyn TBM

Wykonanie przeglądu obiektów mostowych na trasie przejazdu maszyny TBM przed transportem maszyny

ocena stanu technicznego obiektów w zakresie nośności obiektów mostowych na trasie transportu maszyn TBM

11.03.2022

 

09.11.2022

 

30.05.2023

 nd.
37.

MAT-RiK" Robert Mateja, Krzysztof Mateja sc

Usługi specjalnej obsługi (utrzymania) organizacji ruchu07.03.2022nd.
38.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewskiego

 Usługi eksperta w zakresie nośności obiektów mostowych na trasie transportu maszyn TBM15.03.2022nd. 
39.

AMK Karków SA

Optymalizacja projektowa oraz przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy hali przeznaczonej do budowy prefabrykatów betonowych.21.03.2022nd.
40.

Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe TRANSYP

Świadczenie usług transportowych29.03.2022 nd.
41. 

42.43.STYROBUD BTK Radomscy sp. J.

Wytwarzanie mieszanek betonowych, stabilizacja cementem, podsypek cementowow-piaskowych

Dostawa korytek ściokowych oraz betonowych płet ażurowych.

29.03.2022

18.10.2022

 nd.
42. 

DRILL Usługi Geologiczne Artur Zięba

Ocena warunków gruntowych i ocena makroskopowa.

28.04.2022

nd.
43. 

KF Ekspertyzy Mariusz Godek

Inwentaryzacja nieruchomości pod zajęciem działek czasowych wraz ze sporządzeniem rozporządzenia.

12.05.2022

nd.
44. 

RAMIRENT SA

Najem maszyn i urządzeń budowlanych.

25.05.2022

 nd.
45. 

Firma Budowlano-Remontowa AGBUD Agata Polak

Wykonanie usług wykonawstwem budowlanym.

25.05.2022

nd.
46. 

ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski sp. J.

Kompleksowe wykonanie badań próbnych dla pali franki NG.

10.06.2022

nd.
47. 

Structis Arkadiusz Szot

Działalność doradcza i wspracie w procesie projektowania tunelu.

15.06.2022

nd.
48. 

Schenker Sp. z o.o.

Wykonanie usług transportu w tym, m.in. transportu nienormatywnego maszyny drążącej TBM.

29.07.2022

nd.
49. 

ULMA Construccion Polska SA

Najem biurka.

Najem elementów systemów deskowań i rusztowań.

16.09.2022

01.02.2023

nd.
50. 

Jerzego Liputy

Utrzymanie zimy przy drodze DK19 

27.10.2022

nd.
51. 

DESIGN2E Polska Sp. z o.o.

Wykonanie projektów lub rewizji projektów wraz z autoryzacją dla elementów i konstrukcji technologicznych

17.11.2022

nd.
52. 

IMG Monitoring Sp. z o.o.

Wykonanie systemu monitorowania geotechnicznego oraz konstrukcji tuneli, portali oraz osuwisk wraz z wykonaniem platformy interaktywnej zapewnia pomiar z wykonania w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i weryfikacji ich wpływu na zakres w zakresie m.in pomiaru deformacji oraz naprężenia wykonania dla różnych.

22.11.2022

nd.
53. 

BETARD Sp. z o.o.

Wyprodukownie prefabrykowanych konstrrukcji nośnych obiektów mostowych

23.11.2022

nd.
54. 

Firma Handlowo-Usługowa Wiesław Grzebyk

Odbiór i składowanie wydobytego materiału w postaci urobku

30.11.2022

nd.
55. 

INFRA Consulting - Grzegorz Filip

Utrzymanie zimowych dróg serwisowych 

19.12.2022

 nd.
56. 

Transport Ciężarowy Krzysztof Kostrzewa

Utrzymanie czystości dróg

19.12.2022

nd.
57. Aqua Soil Mariusz WnukPełnienie kompleksowego wsparcia hydrogeologicznego związanego z zakresem drążenia tunaleu oraz budowy robót budowlanych w rejonie portu północnego oraz południowego.16.03.2023 nd.
58. SK Spinus Sławomir CzyżOdbiór i zagospodarowanie materiału w postaci urobku 16.03.2023nd.
59. Usługi Ogólnobudowlane Andrzej KuzielPrace montażowe, rozbiórkowe, betoniarskie31.03.2023 nd.
60. COLAS Polska Sp. z o.o.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

21.04.2023

05.05.2023

 

17.05.2023

 
nd.
61. Antex II Sp. z o.o.

Odbiór i składowanie wydobytego materiału w postaci urobku

04.05.2023

nd.
62. ATELL Sp. z o.o.
Odbiór i składowanie wydobytego materiału w postaci urobku12.05.2023nd.
63. DrillCons Maciej StygarŚwiadczenie usług związanych z obowiązkiem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego22.05.2023 nd.
64. 

BAARS Sp. z o.o.

Wykonanie badań dotyczących posadowienia obiektu ES-905.06.2023 nd.
65.

Falcon Service P.S.A. 

Realizacja prac pomocniczych25.07.2023 nd.
66.

Łukasz Seńkowski RoadConstruction

Rozładunek oraz ułożenie płyt drogowych żelbetowych 28.07.2023nd.
67.

Maria Sołtys Usługi Ciężkim Sprzętem Budowlanym

Praca żurawia hydraulicznego, wraz z transportem żurawia07.08.2023nd.
68.

"Sabuda" Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Adam Sabuda - Aneks nr 1

wykonywanie obowiązków mierniczego górniczego31.08.2023 nd.
 69.Geomine  Grzegorz Miodoński - Aneks nr 1wykonywanie obowiązków geologa górniczego31.08.2023nd.
70.Geoprofil - Marcin Kukuła Przedsiębiorstwo badań geologicznychwykonywanie pomiarów hydrodynamicznych oraz ocena obecności gazu wraz z oznaczeniem wykładnika gazowego oraz poborem prób wody i gazu do analizy23.08.2023nd.
71.SNAFU Sp. z .o.o.prowadzenie monitoringu geotechnicznego i hydrologicznego25.08.2023nd.
72.FeR Roman  Feliks firma konsultingowo usługowawykonywanie obowiązków Kierownika Działu Energomechanicznego31.08.2023nd.
73.

TRASTAL JAN TRACZ, KRZYSZTOF TRACZ

 

Usługo Dzwigowe01.09.2023nd.
74.Instytut Nafty i Gazu - Państwowy instytut Badawczykompleksowe wykonanie ekspertyzy dotyczącej doboru metod przeciwdziałania migracji metanu do rejonu drążenia tunelu w rejonie Babicy07.09.2023 nd.
75.Przedsięborstwo badań geologicznych GEOPROFIL Marcin Kukuławykonanie pomiarów hydrodynamicznych, ocena obecności gazu wraz z oznaczeniem wykładnika gazowego oraz poborem prób wody i gazu do analizy14.09.2023 nd.
76.DWD System Sp. z o.o.kompleksowe odwodnienie obiektów mostowych15.09.2023 nd.
77.BOBSTAL FB ŚLIWA Sp.j.roboty budowlane polegające na wykonaniu montażu zbrojenia ustroju nośnego estakady ES-714.09.2023 nd.
78.MDR-Projekt Sp. z o.o. Sp.k.Opracowanie projektu Technologicznego ścian szczelinowych i baret fundamentowych posadowienia estakady ES-9 oraz Palisady OS1P525.09.2023 nd.
79. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „POLDI” Przemysław PokrywkaWynajem koparki kołowej25.09.2023 nd.

80.

Fundacja Nauka i Tradycje GórniczeOpracowanie systemu wentylacji tunelu w warunkach zagrożenia metanowego wraz z określeniem niezbędnego strumienia powietrza w celu zapewnienia właściwego rozrzedzenia metanu29.09.2023 nd.
81.

Zbigniew Laskowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Laskowski usługi Inżynieryjno-Doradcze

 

Wykonywanie obowiązków Kierownika Działu Wentylacji01.10.2023 nd.
82.Lafarge Cement S.A.Wytwarzanie mieszanek betonowych, stabilizacji cementem, podsypek cementowo-piaskowych wraz ze świadczeniem usług dostawy oraz pompowania mieszanek betonowych03.10.2023 nd.
83.

TERMIA INSTALATIONES SL.

 

Przegląd urządzeń uzdatniania wody03.10.2023 nd.
84.

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

 

Opracowanie koncpecji modyfikacji maszyny S1821C05.10.2023 nd.
85.

Czesław Tasior IM-TASIOR Czesław Tasior

Wynajem żurawia06.10.2023 nd.
86.

GENERO SP. Z O.O.

Wynajem pracowników do transportu tubingów10.10.2023 nd.

88.

 

ACTYON TUNNEL SOCIEDAD LIMITADASerwis maszyny TBM11.10.2023 nd.

89.

MARIUSZ ORLUK F.H.U. TRANSMAN MARIUSZ ORLUKTransport materiałów drogowych13.10.2023 nd.

90.

 TRASTAL JAN TRACZ, KRZYSZTOF TRACZUsługo dzwigowe19.10.2023 nd.

91.

TBM Technologia sp. z o.o.Wwykonanie prac konserwacyjnych maszyny TBM09.11.2023nd.

92.

jerzy LiputUtrzymanie zimowe drogi krajowej DK1913.11.2023nd.

93.

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFTDostawa towarów/części do TBM14.11.2023nd.

94.

Acciona Construccion S.AWykonanie obliczeń z zakresu wentylacji dla zapotrzebowania na przepływ w przypadku występowania metanu, zasilania urządzeń typu Atex oraz badanie dopływu powietrza z zewnątrz14.11.2023nd.

95.

ORLEN S.A.Wynajem detektorów gazowych15.11.2023nd.

96.

Biuro Tłumaczeń UNIA Danuta ZakrzewskaTłumaczenie dokumentów16.11.2023nd.

97.

INTERPETRO sp.z o.o.Usługi sprzętem17.11.2023nd.

98.

INNOVIL Przedsiębiorstwo Inżynieryjne sp.z o.o.Wynajem sprzętu20.11.2023nd.

99.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „EKO-WIN” Ryszard KrzykowskiOpracownie projektu technicznego lutni wirowej21.11.2023nd.

100.

DROG-MAT Mateusz MałkowskiWykonanie projektów tymaczsowej organizacji ruchu21.11.2023nd.

101.

ML System S.A.Usługa serwisowa polegająca na dostosowaniu rozdzielnic nN do wymagań EX dla zasilania pomp22.11.2023nd.

102.

„V-BUD” Chudziński Marcin Bolanowski Piotr s.c.Wynajem sprzętu24.11.2023nd.

103.

AERO-PRZ sp. z o.o.Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego oraz wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego27.11.2023nd.
104.GH Cranes sp.z o.o.Naprawa suwnic na zakładzie prefabrykacji28.11.2023

nd.

 

105.Krzysztof Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INS-ELEKTRO Krzysztof LechWykonanie podłączenia do zasilania kontenerów socjalnych, wykonania uziemienia i pomiarów rozdzielni schodni na obiektach mostowych 28.11.2023

nd.

106.GBA POLSKA sp.z o.o.Usługa wykonania badań wody podziemnej01.12.2023

nd.

107.FROG sp.z o.o.

Wykonaniu prac zawiązanych z wymianą ostrzy tnących na TBM pod ciśnieniem

 

06.12.2023nd.
108.VOLVO Maszyny Budowlane Polska sp.z o.o.

 Serwis i naprawa wozideł do transportu segmentów obudowy tunelu

 

11.12.2023nd.
109.Zakład Budowlano - Remontowy Later sp.z o.o.Zabezpieczenie linii 110 kV04.01.2024nd.
110.ENVIESA sp.z o.o. sp. k.

Zabudowa słupa tymczasowego na linii 110 kV Boguchwała - Świlcza

 

08.01.2024nd.
111.Genero sp. z o.o.

Usługa konserwacji maszyny TBM

 

09.01.2024nd.
112.Zakład Usług Geologicznych Geotech sp. z o.o.

Wykonanie badań laboratoryjnych otworów na portalu południowym

 

16.01.2024nd.
113.OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski sp.z o.o.Świadczenie usług transportowych24.01.2024nd.
114.65623129995
GEO-INSTRUMENTS POLSKA sp. z o.o.

Wykonanie systemu monitoringu geotechnicznego oraz konstrukcji tuneli, portali oraz osuwisk wraz z wykonaniem platformy cyfrowej umożliwiającej udostępnianie wyników pomiarów z monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa robót budowlanych i weryfikacj

 

25.01.2024nd.
115.TUNNELCONSULT ENGINEERING SL

Prace projektowe związane z budową tunelu

 

25.01.2024nd.
116.Genero sp. z o.o.

Świadczenie usług związanych z serwisem i obsługą maszyny TBM

 

26.01.2024nd.
117.GEO COMPANY sp. z o.o.

Kopleksowe wykonanie sesji pomiarowej oraz kompleksowa obsługa monitoringu

 

29.01.2024nd.
118.Zakład Usług GOLOGICZNYCH GEOTECH sp. z o.o.

Wykonanie wierceń rdzeniowych wraz z instalacją inklinometrów

 

31.01.2024nd.
119.Leszek Kochanowicz Firma Usługowo- Handlowa -Produkcyjna

Sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W

 

31.01.2024nd.
120.Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

Sporządzenie opinii w zakresie zaklasyfikowania masywu w rejonie projektowanego tunelu

 

13.02.2024nd.
121.Ryszard Słomiany doradztwo elektryczne

Wykonywanie obowiązków nadsztygara elektrycznego

 

13.02.2024nd.
122.Łukasz Lis PIPE CONTROL

Wykonanie kamerowania rurociągu w Boguchwale

 

15.02.2024nd.
123.PMB ROL-BUD Wojciech Rola

Wynajem pracowników

 

15.02.2024nd.
124.ERBAU sp. z o.o.

Wynajem pracowników

 

15.02.2024nd.
125.EKO ELPORM sp. z o.o.

Wykonanie prac projektowych branży elektrycznej

 

21.02.2024nd.
126. Firma Remontowo - Budowlana "AGBUD" Agata Polak

Świadczenie usług podnośnikiem koszowym oraz dźwigiem

 

29.02.2024nd.
127.INSTAL SOOL ELECTROC sp. z o.o.

Wykonanie pomiaró diagnostycznch kabla SN

29.02.2024nd.
128.HYFROPOMIAR sp. z o.o.

Pompowanie odwadniające studni depresyjnych

 

01.03.2024nd.
129.Doradztwo Techniczne Bartosz Jakóbiński

Świadczenie usług związanych z obowiązkiem nadsztygara ds. łączności i metanometrii

 

06.03.2024nd.
130.Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Prowadzenie doradztwa budowlanego w przedmiocie zabezpieczenia osuwiska ok km. 11+600

08.03.2024nd.
132.SPAWAR CO sp. z o.o.

Udostępnianie pracowników do wykonywania prac pomocniczych

 

12.03.2024nd.
133.INTERPETRO sp.z o.o.

Wynajem dźwigu na prace przeładunkowe,obiekt ES-7

12.03.2024nd.
134.DRAIL Wynajem Sp. z o.o.

Wynajem sprzętu na portal południowy

 

19.03.2024nd.
135.EURO INVEST PROJECT sp. z o.o.

Odbiór materiału niestanowiącego odpadu

28.03.2024nd.
136.Acciona Construccion S.A.

Sprzedaż systemu komunikacji działająćego w warunkach zagrożenia metanem

28.03.2024

 

nd.
137.TBM Technologia sp. z o.o.

swerwis TBM w trakcie drązenia i demontaż maszyny TBM

11.04.2024nd.
138.STERYLUX Dobrzańscy sp. j.

Odbiór materiału niestanowiącego odpadu

11.04.2024nd.
139.BHP-PPOŻ Andrzej Mocek

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem obowiazków kierownika działu BHP

15.04.2024nd.
140.Mariusz Filusz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Filusz

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu obowiązków nadsztygara mechanicznego

 

16.04.2024nd.
141.

Mariusz Skiba prowadzący działalność pod firmą Usługi Transportowe Mariusz Skiba

 

Transport materiału z drążenia tunelu16.04.2024nd.
142.MATI-TRANS Mateusz Szostek

Transport materiału z drążenia tunelu

 

16.04.2024nd.
143.Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "ANULA"

Transport materiału z drążenia tunelu

16.04.2024nd.
144. Usługi transportowo - sprzętowe Pokrywka Sławomir

Transport materiału z drążenia tunelu

16.04.2024nd.
145.Herrenknecht Aktiengesselschaft

Opracowanie obliczeń statycznych położeni na wyjściu TBM

08.05.2024nd.
146."DALAB" Dariusz Brożek

Badania emisji hałasu

10.05.2024nd.
147.Acciona Construccion S.A.Wynajem cylindrów hydraulicznych12.05.2024

nd.

 

147.South Stream S.A.Świadczenie usług załadunku materiałów na środki transportowe21.05.2024

nd.

149.Acciona Construccion S.A.Wynajem sprzętu22.05.2024

nd.

 

150.GAWOS SZKOLENIA DORADZTWO sp. z o.o.

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem obowiązków kierownika działu górniczego

 

29.05.2024

nd.

151.Doradztwo techniczne Aleksander Gąsiewski

Świadczenie usług kursu dla dyspozytora gazometrii

 

03.06.2024nd.

Dostawcy

 

1.

Edmund Pietrzak DITTA-SERIA

Zakup dwóch szt. wag najazdowych09.11.2021nd.
2.

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” SA

Dostawa kruszywa15.02.2022nd.
3.

Kopalnie Dolomitu SA

Dostawa kruszywa14.02.2022nd.
4.

AG Geosyntetyki Sp. z o.o.

Dostawa geowłónin separacyjnych28.02.2022nd.
5.

Konwers Sp.z o.o.

Dostawa geotkanin poliestrowej15.02.2022nd.
 6.

Konsorcjum Stali S.A

Wytwarzenie i dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej oraz wprowadzenie zgodnie z Dokumentacją Techniczną13.04.2022nd.
 7.

Cement Ożarów SA

Wytwarzanie i dostawa cementu07.04.2022nd.
 8.

SOLBET Kruszywa SA

Dostawa przespustów skrzynkowych prefabrykowanych22.04.2022 nd.
 9.STYROBUD BTK Radomscy sp. J.

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa korytek ściokowych oraz betonowych płyt ażurowych

Dostawa korytek ściekowych, betonowych płytek ażurowych, obrzeży, krawężników oraz kostki betonowej

20.04.2022

01.08.2022

18.02.2022

28.04.2023

nd.

nd.

nd.