POIS RP GDDKiA FS

PODWYKONAWCY
LP.Nazwa FirmyRodzaj Robót/UsługiDane Zgłoszenia PodmiotuData Zatwierdzenia Przez Kierownika Projektu
Usługodawcy
1.PROMOST CONSULTING Sp. z o.o
Usługi projektowe16.07.2020nd.
2.Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o.
Monitoring Geotechniczny, Monitoring Hydrogeologiczny, Monitoring Powierzchniowy oraz Monitoring jakości wód podziemnych.

Opracowanie uzupełniającej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej

ilości zasobów wód podziemnych w rejonie Tunelu

Opracowanie uzupełniające Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej

Monitoring wgłębny aktywności obszarów osuwiskowych wraz z wykryciem zasięgu wraz z zakresem zakres prac Zleceniobiorcy o monitoring powierzchniowy

Monitoring wgłębny obszarów osuwiskowych

Wykonanie opracowań z danej branży, które mogą pomóc w zaprojektowaniu, budowanie i wykorzystanie pomocy dostarczającej w składniku przedmiotu Kontraktu, w celu wykonania badań geologicznych i geotechnicznych wraz z zestawieniem dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

Wykonanie badań dotyczących posadowienia obiektu ES-9

30.07.2020

 

 

30.07.2020

30.04.2021

11.05.2021

 

05.07.2021 

 

 

24.06.2022

 

19.01.2023

 

 

 

18.04.2023

nd.

3.

GLOB-KART Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr. inż. Daniel Ruszała

Wykonanie aktualizacji map do celów projektowych21.08.2020nd.
4.

IRP Biuro Projektów Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu wraz z budynkami technicznymi

Usługi doradcze w zakresie zagadnień projektowych związanych z hydrogeologią

Sprawowanie autorskiego wsparcia nad platformą PROMOST

03.09.2020

01.11.2021

01.06.2023

nd.
5.GEOCORE Sp. z o.o.
Umowa najmu maszyn wiertniczych i urządzeń wraz z obsługą urządzeń i obsługi geologicznej18.09.2020nd.
6.VOSA ŁUKASZ STACHOŃWykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budynków technicznych12.10.2020nd.
7.Biuro Inżynierskie M&A Projekt Artur TuczapskiWykonanie dokumentacji projektowej administratorj nn. sn, WN wraz z wszelkimi uzgodnieniami26.10.2020nd.
8.Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektu sanitarnej wraz z wszelkimi uzgodnieniami26.10.2020nd.
9.Zakład prac wiertniczych i geologicznych "ALGEO" Dręgowski ZbigniewWynajem urządzeń wiertniczych z obsługą dla potrzeb wykonania wraz ze wsparciem13.11.2020nd.
10.„BEMAR” Marcin BechtaWykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem zastosowania w Umowie i Programie Funkcjonalno-Użytkowym25.11.2020nd.
11.NB INVEST Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej branży melioracyjnej, w tym przebudowa sieci drenarskich, przebudowa cieków i rowów melioracyjnych, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem zastosowania w Umowie25.11.2020nd.
12.

GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o

Wykonanie badań geologicznych wraz z przedstawieniem dokumentacji geologicznej i geotechnicznych

Dogłębne dowiercenie, sondowania, prace laboratoryjne oraz geodyzyjne wytyczenia punktów badawczych
02.12.2020


07.06.2021

nd.

nd.

 

13.Presystem Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia (wc) wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem zastosowania w Umowie03.12.2020nd.
14.

ENPROM Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej zastosowania wraz z wszelkimi uzgodnieniami w zakresie linii NN 220 kV i 400 kV, zgodnie z zakresem zastosowania w Umowi

Wykonanie dokumentacji projektowej Constructionj dla stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/20 kV oraz dokumentacji projektowej dla linii kablowej 110 kV

04.12.2020

 

 23.04.2021

 

nd.
15.BARG Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.Wynajem urządzeń wiertniczych z obsługą dla potrzeb wykonania wraz ze wsparciem08.12.2020nd.
16.GC PROJEKT Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej branży geotechnicznej w zakresie osuwisk, wykopów wraz z analizą stateczności wykopów, uzupełnienie podłoża pod nasypami wraz z analizą stateczności nasypów

Opracowanie projektów geotechnicznych oraz opinii opinii geotechnicznych.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowań formlanych w postaci koncepcji realizacji prac w celu wykonania studni do zarządzania gospodarką wodną

16.12.2020

 

02.11.2021

 

25.10.2022

nd.
17.VOLTAR SYSTEM Sp z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanałów tunelu i budynków CZT, BT1 i BT2

21.12.2020

nd.
18.INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA

 Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu

04.01.2021nd.
19.JAPPCO Sp. z o.o.
Wykonanie Dokumentacji Bezpieczeństwa Tunelu (DBT) wraz z wszelkimi uzgodnieniami05.01.2021nd.
20.ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRLWykonanie dokumentacji projektowej tunelu08.02.2021nd.
21.TELWAY Sp. z o.o.
Opracowanie projektu Systemu Zarządzania Ruchem wraz z uzgodnieniami10.02.2021nd.
22.Instytut Techniki BudowlanejWykonanie pracy badawczej pn. "Ekspertyza naukowo-techniczna dot. Symulacja ruchu oddymiającej i bytowej oraz ewakuacji ludzi z tunelu dopuszczonego T1 w ciągu dróg S19"12.02.2021nd.
23.AP BIURO PROJEKTÓW Paweł LuderaOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanału wentylacyjnego przyłącza infrastruktury przewodu z tunelem15.04.2021nd.
24.GLOB-KART Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr. inż. Daniel RuszałaOpracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabyciem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)19.04.2021nd.
25.Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard SiataPełnienie mocy Rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń przeciwpożarowych05.05.2021nd.
26.

Grzegorz Stacha Konsultacje Techniczne

Kompleksowe szkolenie i przez odpowiedni organ administracyjny Planu Ruchu Zakładu

Świadczenie usług związanych z obowiązkiem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

05.07.2021

 

24.05.2023

nd.

 

nd.

27.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JPJ Jan Paweł Jarosiński

 Określenie wielkości zasobów wód podziemnych w rejonie Tunelu.

05.08.2021nd.
28.

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica

Usługi doradcze w zakresie zagadnień projektowych związanych z hydrogeologią

01.11.2021 
29.

AKDP Sp. z o.o.

Pełnienie kompleksowego kurortu przyrodniczego i opiekuńczo-wychowawczego02.11.2021nd.
30.

GC Projekt Sp. z o.o.

Opracowanie projektów geotechnicznych oraz opinii opinii geotechnicznych02.11.2021nd.
31.

2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński

Świadczenie usług saperskim i przewodem saperskim18.11.2021nd.
32.

Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt” Sp. z o.o.

Wykonanie prokjektów technologicznych nasuwania podłużnic obiektów mostowych ES-1, ES-7 oraz ES-911.01.2022nd.
33.

V2B POLSKA Maciej Krajewski

Wykonanie zakresu inwentaryzacji budynków i budowli oraz dróg18.01.2022nd.
34.

Pracownia Archeologiczna Mirosław Mazurek

Pełnienie obowiązku nadzoru archeologicznego.31.01.2022nd.
35.

FHU "RA-PI" Herdzik Rafał

Świadczenie usług transportowych.09.02.2022nd.
36. CADMOST sp. z o.o.

Usługi eksperta w zakresie nośności obiektów mostowych na trasie transportu maszyn TBM

Wykonanie przeglądu obiektów mostowych na trasie przejazdu maszyny TBM przed transportem maszyny

ocena stanu technicznego obiektów w zakresie nośności obiektów mostowych na trasie transportu maszyn TBM

11.03.2022

 

09.11.2022

 

30.05.2023

 nd.
37.

MAT-RiK" Robert Mateja, Krzysztof Mateja sc

Usługi specjalnej obsługi (utrzymania) organizacji ruchu07.03.2022nd.
38.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewskiego

 Usługi eksperta w zakresie nośności obiektów mostowych na trasie transportu maszyn TBM15.03.2022nd. 
39.

AMK Karków SA

Optymalizacja projektowa oraz przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy hali przeznaczonej do budowy prefabrykatów betonowych.21.03.2022nd.
40.

Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe TRANSYP

Świadczenie usług transportowych29.03.2022 
41. 

42.43.STYROBUD BTK Radomscy sp. J.

Wytwarzanie mieszanek betonowych, stabilizacja cementem, podsypek cementowow-piaskowych

Dostawa korytek ściokowych oraz betonowych płet ażurowych.

29.03.2022

18.10.2022

 
42. 

DRILL Usługi Geologiczne Artur Zięba

Ocena warunków gruntowych i ocena makroskopowa.

28.04.2022

 
43. 

KF Ekspertyzy Mariusz Godek

Inwentaryzacja nieruchomości pod zajęciem działek czasowych wraz ze sporządzeniem rozporządzenia.

12.05.2022

 
44. 

RAMIRENT SA

Najem maszyn i urządzeń budowlanych.

25.05.2022

 
45. 

Firma Budowlano-Remontowa AGBUD Agata Polak

Wykonanie usług wykonawstwem budowlanym.

25.05.2022

 
46. 

ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski sp. J.

Kompleksowe wykonanie badań próbnych dla pali franki NG.

10.06.2022

 
47. 

Structis Arkadiusz Szot

Działalność doradcza i wspracie w procesie projektowania tunelu.

15.06.2022

 
48. 

Schenker Sp. z o.o.

Wykonanie usług transportu w tym, m.in. transportu nienormatywnego maszyny drążącej TBM.

29.07.2022

 
49. 

ULMA Construccion Polska SA

Najem biurka.

Najem elementów systemów deskowań i rusztowań.

16.09.2022

01.02.2023

 
50. 

Jerzego Liputy

Utrzymanie zimy przy drodze DK19 

27.10.2022

 
51. 

DESIGN2E Polska Sp. z o.o.

Wykonanie projektów lub rewizji projektów wraz z autoryzacją dla elementów i konstrukcji technologicznych

17.11.2022

 
52. 

IMG Monitoring Sp. z o.o.

Wykonanie systemu monitorowania geotechnicznego oraz konstrukcji tuneli, portali oraz osuwisk wraz z wykonaniem platformy interaktywnej zapewnia pomiar z wykonania w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i weryfikacji ich wpływu na zakres w zakresie m.in pomiaru deformacji oraz naprężenia wykonania dla różnych.

22.11.2022

 
53. 

BETARD Sp. z o.o.

Wyprodukownie prefabrykowanych konstrrukcji nośnych obiektów mostowych

23.11.2022

 
54. 

Firma Handlowo-Usługowa Wiesław Grzebyk

Odbiór i składowanie wydobytego materiału w postaci urobku

30.11.2022

 
55. 

INFRA Consulting - Grzegorz Filip

Utrzymanie zimowych dróg serwisowych 

19.12.2022

 
56. 

Transport Ciężarowy Krzysztof Kostrzewa

Utrzymanie czystości dróg

19.12.2022

 
57. Aqua Soil Mariusz WnukPełnienie kompleksowego wsparcia hydrogeologicznego związanego z zakresem drążenia tunaleu oraz budowy robót budowlanych w rejonie portu północnego oraz południowego.16.03.2023  
58. SK Spinus Sławomir CzyżOdbiór i zagospodarowanie materiału w postaci urobku 16.03.2023 
59. Usługi Ogólnobudowlane Andrzej KuzielPrace montażowe, rozbiórkowe, betoniarskie31.03.2023 
60. COLAS Polska Sp. z o.o.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

21.04.2023

05.05.2023

 

17.05.2023

 
 
61. Antex II Sp. z o.o.

Odbiór i składowanie wydobytego materiału w postaci urobku

04.05.2023

 
62. ATELL Sp. z o.o.
Odbiór i składowanie wydobytego materiału w postaci urobku12.05.2023 
63. DrillCons Maciej StygarŚwiadczenie usług związanych z obowiązkiem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego22.05.2023 
64. 

BAARS Sp. z o.o.

Wykonanie badań dotyczących posadowienia obiektu ES-905.06.2023 
65.

Falcon Service P.S.A. 

Realizacja prac pomocniczych25.07.2023 
66.

Łukasz Seńkowski RoadConstruction

Rozładunek oraz ułożenie płyt drogowych żelbetowych 28.07.2023 
67.

Maria Sołtys Usługi Ciężkim Sprzętem Budowlanym

Praca żurawia hydraulicznego, wraz z transportem żurawia07.08.2023 
68.

"Sabuda" Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Adam Sabuda - Aneks nr 1

wykonywanie obowiązków mierniczego górniczego31.08.2023 
 69.Geomine  Grzegorz Miodoński - Aneks nr 1wykonywanie obowiązków geologa górniczego31.08.2023 
70.Geoprofil - Marcin Kukuła Przedsiębiorstwo badań geologicznychwykonywanie pomiarów hydrodynamicznych oraz ocena obecności gazu wraz z oznaczeniem wykładnika gazowego oraz poborem prób wody i gazu do analizy23.08.2023 
71.SNAFU Sp. z .o.o.prowadzenie monitoringu geotechnicznego i hydrologicznego25.08.2023 
72.FeR Roman  Feliks firma konsultingowo usługowawykonywanie obowiązków Kierownika Działu Energomechanicznego31.08.2023 
73.Instytut Nafty i Gazu - Państwowy instytut Badawczykompleksowe wykonanie ekspertyzy dotyczącej doboru metod przeciwdziałania migracji metanu do rejonu drążenia tunelu w rejonie Babicy07.09.2023 
Dostawcy
1.

Edmund Pietrzak DITTA-SERIA

Zakup dwóch szt. wag najazdowych09.11.2021nd.
2.

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” SA

Dostawa kruszywa15.02.2022nd.
3.

Kopalnie Dolomitu SA

Dostawa kruszywa14.02.2022nd.
4.

AG Geosyntetyki Sp. z o.o.

Dostawa geowłónin separacyjnych28.02.2022nd.
5.

Konwers Sp.z o.o.

Dostawa geotkanin poliestrowej15.02.2022nd.
 6.

Konsorcjum Stali S.A

Wytwarzenie i dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej oraz wprowadzenie zgodnie z Dokumentacją Techniczną13.04.2022nd.
 7.

Cement Ożarów SA

Wytwarzanie i dostawa cementu07.04.2022nd.
 8.

SOLBET Kruszywa SA

Dostawa przespustów skrzynkowych prefabrykowanych22.04.2022 nd.
 9.STYROBUD BTK Radomscy sp. J.

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa korytek ściokowych oraz betonowych płyt ażurowych

Dostawa korytek ściekowych, betonowych płytek ażurowych, obrzeży, krawężników oraz kostki betonowej

20.04.2022

01.08.2022

18.02.2022

28.04.2023

nd.

nd.

nd.

nd.

 10.Stal Serwis Sp. z o.o.

Wytwarzenie i dostawa prefabrykowanych, stalowych elementów zbrojarskich

01.06.2022

nd. 
 11.Lafarge Cement SA

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa mieszanek betonowych

Dostawa mieszanek betonowych

25.05.2022

20.07.2022

31.08.2022

nd.

nd.

nd.