POIS RP GDDKiA FS

Obiekty

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Objaśnienia oznaczeń obiektów:

WD – wiadukt w ciągu: drogi publicznej/drogi wewnętrznej

ES – estakada w ciągu: drogi ekspresowej

T – tunel

PG – przejazd gospodarczy

WK – wiadukt nad koleją

PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZM - przejście dla małych zwierząt

 

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany

kilometraż

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywana szerokość

całkowita przęseł [m]

1

ES-1

L: 12+189,66

P: 12+182.09

413,50

Jezdnia L:13,50

Jezdnia P:13,50

2

WD-3

13+728.77

40,30

13,60

3

ES-5

L: 14+723.52

P: 14+722.80

L: 192,36

P: 190,00

Jezdnia L:15,74 do 15,99

Jezdnia P:14,34

4

ES-7

L: 16+534.71

P: 16+524.57

L: 332,84

P: 331,56

Jezdnia L: 13,50

Jezdnia P:13,50

5

WD-8

17+439.00

43,10

13,60

6

ES-9

L: 17+938.23

P: 17+929.08

L: 270,02

P: 272,71

Jezdnia L: 14,70

Jezdnia P: 14,70

7

T-1

18+427.81 – 20+727.81

Jezdnia/nawa L: 2243,00

Jezdnia/nawa P: 2263,00

Jezdnia/nawa L: 12,40 szerokość użytkowa (wewnętrzna)

Jezdnia/nawa P: 12,40 szerokość użytkowa(wewnętrzna)

8

ES-10

21+173.37

L: 62,64

P: 64,10

Jezdnia L: 15,01

Jezdnia P: 16,05

9

ES-11

L: 21+482.28

P: 21+515.28

L: 43,20

P: 43,12

Jezdnia L: 13,21

Jezdnia P: 15,01 do 15,37

10

PG-12

0+120.78

 (łącznica Ł4)

19,12

7,20

(6,5 x 4,2 w świetle)

11

WK

0+176,52

(łącznik DK i DW)

58,68

14,80 do 18,15

 

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej

Lp.

 

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany kilometraż

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywany przekrój poprzeczny

1

PZM-2

13+098,69

34,80

2,5m  x 1,9m

2

PZM-4

13+877.87

A: 27,70

B: 62,30

D: 12,3

6,4m  x 1,5m

3

PZDs-6

L: 15+556.11

P:15+546.14

35,50

10,0m  x 2,5m

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com