POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 14/07/2022

Tymczasowa organizacja ruchu na nowo powstałym bypassie w ciągu drogi krajowej DK19

Informujemy, iż w dniu 20.07.2022 r. (środa) o godzinie 11:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu związana z przełożeniem ruchu (włączeniem) na nowo powstały bypass w ciągu drogi krajowej DK19 od przejazdu kolejowego w km ok. 211+519 do km ok. 211+775 (włączenie za zjazdem do biura budowy S19). Bypass zlokalizowany będzie po stronie południowej DK19 (lewa strona jadąc w kierunku Rzeszowa).

Dodatkowo, tymczasowa organizacja przewiduje nowe obejście dla ruchu pieszego od przejazdu kolejowego do zjazdu do biura budowy S19. Obejście dla pieszych zlokalizowane będzie po stronie północnej (prawa strona jadąc w kierunku Rzeszowa).

 

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:

20.07.2022 r. –07.2026r.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com