POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 11/05/2023

Tymczasowa organizacja ruchu na drodze DP1407R w Mogielnicy

Informujemy, że w dniu 15.05.2023r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze DP1407R  w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na likwidacji istniejącego objazdu i przywrócenia ruchu na ciągu głównym DP1407R z zachowaniem oznakowania ostrzegawczego o robotach budowlanych oraz oznakowaniu nowego wyjazdu z budowy po stronie zachodniej inwestycji.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com