POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 03/08/2023

Tymczasowa organizacja ruchu na drodze Powiatowej 1407R w miejscowości Mogielnica

Informujemy, że w dniu 9.08.2022r. (środa) o godzinie 9:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej 1407R w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu może powodować chwilowe przerwy w ciągłości ruchu koordynowane przez uprawnione osoby do kierowania ruchem.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com