POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 28/08/2023

Tymczasowa organizacja ruchu wzdłuż ulicy 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie

Informujemy, że w związku z  budowaniem kanału technologicznego dla potrzeb zarządzania drogą S-19 od dnia 31 sierpnia br. wzdłuż ulicy 9 Dywizji Piechoty do ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”, zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu  na drodze serwisowej w ciągu ulic Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty  w Rzeszowie. Zmiany polegają na zamknięciu ruchu na drodze serwisowej w czasie wykonywania prac. Planowany termin zakończenia prac 31 grudnia 2023. Za utrudnienia  przepraszamy.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com