POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 03/04/2023

Tymczasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej 1409R

Informujemy, że w dniu 05.04.2023 r. (środa) o godzinie 07:00 zostanie wprowadzona dodatkowa tymczasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej 1409R w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na wyznaczeniu i oznakowaniu przejścia dla  pieszych  w  ciągu  drogi  powiatowej  z  uwagi  na  wzmożony  ruch pracowników  pracujących  przy  budowie  estakady  pomiędzy  zapleczem,  a stanowiskiem  pracy.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com