POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 22/03/2022

Tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie drogi serwisowej w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 477+827 – 478+877

Informujemy, że w dniu 28.03.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze ekspresowej S19 w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. Ok. 10,3 km”. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na organizacji ruchu dla w/w zadania w zakresie oznakowania wyjazdów z budowy oraz zamknięciu drogi serwisowej w ciągu drogi ekspresowej S19. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na oznakowaniu wjazdu/wyjazdu z budowy na łącznicy drogi ekspresowej S19 w km 478+266 oraz zamknięciu drogi serwisowej w km 478+877 zlokalizowanej na końcu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S19.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com