POIS RP GDDKiA FS
Środa, 12/10/2022

Zawiadomienie o utrudnieniach w ruchu na ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie

Informujemy, że w dniu 13.10.2022 r. na ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, w związku z wykonywanymi pomiarami geodezyjnymi wiaduktu kolejowego przebiegającego nad w/w drogą, na potrzeby planowanego transportu maszyny TBM.

Utrudnienia mogą polegać na krótkotrwałych zatrzymaniach ruchu na poszczególnych jezdniach przez pracownika Wykonawcy uprawnionego do kierowania ruchem drogowym.

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com