POIS RP GDDKiA FS
Środa, 06/10/2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZnRIDW dniu 06.10.2021 r. Wojewoda Podkarpacki powiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej  S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) od km 11+400 do km 21+671 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi". W związku z powyższym informujemy, że do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia, można zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie  oraz złożyć swoje wnioski w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu  i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17 867 15 66.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com